Văn Yên phấn đấu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/4/2018 | 7:08:54 AM

YBĐT - Hết năm 2017, huyện Văn Yên có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Đại Phác, An Thịnh, Yên Hưng, Đông Cuông, Yên Phú, Xuân Ái, Yên Hợp, đạt 27% số xã trong huyện.

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thúc đẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa trong nhân dân Văn Yên.
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thúc đẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa trong nhân dân Văn Yên.

Năm 2018, huyện phấn đấu thêm 2 xã là Lâm Giang và Hoàng Thắng đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng xã Đại Phác thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2020 có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, huyện ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với phát huy lợi thế từng vùng; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch và thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; triển khai có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; huy động xã hội hóa nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa; phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

Thanh Tân

  •  
Các tin khác
Đội văn nghệ thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân thường xuyên luyện tập văn nghệ đảm bảo hoạt động cho các ngày lễ của thôn.

YBĐT - Với bước đi và lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhất là 2 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa, năm 2018, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo xã Minh Quân kiểm tra chất lượng tuyến đường giao thông đi vào thôn Liên Hiệp vừa được bê tông hóa năm 2018.

Thành công có được ở Minh Quân là lấy dân làm gốc; người dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng những thành quả xây dựng nông thôn mới nên người dân tích cực tham gia hiến đất, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương.

YBĐT - Giai đoạn hiện nay, Trấn Yên đã và đang vận dụng một cách sáng tạo để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) để phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo (Ảnh TL)

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc phân bố nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục