Thành phố Yên Bái tập trung cho nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/4/2018 | 1:40:18 PM

YBĐT - Khác với các địa phương trong tỉnh, xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở thành phố gắn liền với mục tiêu đô thị hóa, mà nhiệm vụ, lộ trình được đặt ra đó là trước năm 2020, phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2.

Mô hình rau an toàn ở xã Tuy Lộc.
Mô hình rau an toàn ở xã Tuy Lộc.


Những vấn đề XDNTM được thành phố xác định không chỉ là hoàn thành các tiêu chí mà đòi hỏi cao hơn, đó là chất lượng, sự bền vững của các tiêu chí, chất lượng cuộc sống, chất lượng hạ tầng xã hội, sự chuyển dịch kinh tế trong XDNTM…

Hết năm 2017, thành phố đã có 3 xã là Tuy Lộc, Minh Bảo và Âu Lâu đạt chuẩn NTM; 5 xã còn lại là Tân Thịnh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến đều cơ bản đạt các tiêu chí. Có thể thấy, tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng trưởng rõ nét trong từng năm, trong đó năm 2017 đạt con số 3.500 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016. Đó là sự nỗ lực của thành phố trong việc huy động, sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật.
 
Với nhiều công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai xây dựng trên địa bàn, riêng năm 2018, thành phố đang triển khai thực hiện 56 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trong đó có 50 công trình khởi công mới; 31 công trình thuộc Dự án Nâng cấp đô thị thành phố từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu đô thị thành phố Yên Bái đang triển khai các bước thực hiện... Điều đó cho thấy, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố diễn ra khá nhanh.
 
 Cũng để thấy, việc XDNTM gắn với quá trình đô thị hóa là tất yếu. Đây cũng là yêu cầu mới Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM đặt ra cho phù hợp thực tiễn phát triển. XDNTM trong quá trình đô thị hóa được thành phố xác định là nhằm hình thành khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng phù hợp tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và thúc đẩy phát triển sản xuất theo quy mô tập trung, chuỗi giá trị; chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
 
Theo đó, thành phố đã xây dựng và đang triển khai hiệu quả Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với XDNTM và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025. Chỉ tính trong năm 2017, thành phố triển khai thực hiện 144 dự án, tổng kinh phí hỗ trợ 1,7 tỷ đồng. Thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao của thành phố, quý I/2018, thành phố đã phân bổ số lượng, kinh phí 1,9 tỷ đồng và hướng dẫn các hộ dân triển khai thực hiện.

Định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp định hướng đô thị hóa; nâng cấp lên đô thị theo mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao nhất, sử dụng đất đai hiệu quả; tập trung phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại trên cơ sở hoàn thiện các giải pháp về quy hoạch, đầu tư và hoàn thiện các cơ chế, chính sách. Mặt khác, phát triển giao thông vận tải trên địa bàn một cách bền vững, tạo sự liên kết thông suốt từ mạng lưới giao đến các địa phương, tạo sự kết nối phát triển kinh tế vùng…
 
Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018. Triển khai quản lý và thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để huy động nội lực, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển.
 
Đẩy mạnh sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với XDNTM. Tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, ưu tiên các dự án trọng tâm, trọng điểm.
 
Đầu tư mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, có tính liên kết cao, kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình cầu và hệ thống đường dẫn công trình cầu Bách Lẫm và cầu Tuần Quán sang hữu ngạn sông Hồng để kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo tiền đề cho xây dựng cơ sở vật chất và các khu chức năng của đô thị. Đặc biệt, ưu tiên đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch nhanh, toàn diện, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 
Trong đó, khuyến khích, định hướng phát triển nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về "Phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030"; tăng cường các hoạt động liên kết giữa thành phố với các huyện, thị trong tỉnh nhằm khai thác tiềm năng kinh tế du lịch...

M.T

  •  
Các tin khác
Đội văn nghệ thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân thường xuyên luyện tập văn nghệ đảm bảo hoạt động cho các ngày lễ của thôn.

YBĐT - Với bước đi và lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhất là 2 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa, năm 2018, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo xã Minh Quân kiểm tra chất lượng tuyến đường giao thông đi vào thôn Liên Hiệp vừa được bê tông hóa năm 2018.

Thành công có được ở Minh Quân là lấy dân làm gốc; người dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng những thành quả xây dựng nông thôn mới nên người dân tích cực tham gia hiến đất, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương.

YBĐT - Giai đoạn hiện nay, Trấn Yên đã và đang vận dụng một cách sáng tạo để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) để phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo (Ảnh TL)

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc phân bố nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục