Văn Chấn phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/6/2018 | 8:14:45 AM

YBĐT - Năm 2018, huyện Văn Chấn phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Hạnh Sơn, Tân Thịnh, Chấn Thịnh; 6 xã đạt từ 8 - 10 tiêu chí, 16 xã đạt 10 tiêu chí trở lên; giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí ở 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhân dân xã Thượng Bằng La kiên cố hoá kênh mương nội đồng.
Nhân dân xã Thượng Bằng La kiên cố hoá kênh mương nội đồng.

Để đến năm 2020 có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

P.V

  •  
Các tin khác
Người dân huyện Mù Cang Chải vào vụ mới.

Năm 2018, Mù Cang Chải có 1 xã đạt 10 tiêu chí (Dế Xu Phình); 4 xã đạt 9 tiêu chí (Púng Luông, Chế Cu Nha, Lao Chải, Hồ Bốn,); 2 xã đạt 8 tiêu chí (Nậm Khắt, La Pán Tẩn, ); 2 xã đạt 7 tiêu chí (Kim Nọi, Khao Mang); 1 xã đạt 6 tiêu chí (Mồ Dề); 3 xã đạt 5 tiêu chí (Nậm Có, Cao Phạ và Chế Tạo).

Người dân thôn Phú Nhuận đồng lòng xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường trong thôn.

Là một trong ba xã đầu tiên của thành phố Yên Bái triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2017, xã Âu Lâu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí "mềm” dễ rơi vào tình trạng không bền vững. Bởi vậy, hiện nay, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đặt tiêu chí thu nhập là tiêu chí cốt lõi và đó cũng sẽ là nền tảng để địa phương này tiến tới xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục