Yên Bái: 97 xã hoàn thành tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/7/2018 | 8:00:24 AM

YBĐT - Tính đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có 97 xã, chiếm 61,78% số xã đạt tiêu chí thứ 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham quan mô hình trồng dưa trong nhà lưới của Hợp tác xã Q&C huyện Văn Yên.
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham quan mô hình trồng dưa trong nhà lưới của Hợp tác xã Q&C huyện Văn Yên.


Hiện nay toàn tỉnh có gần 600 tổ hợp tác hoạt động có chứng thực của chính quyền địa phương, tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động; 313 hợp tác xã, tạo việc làm thường xuyên cho 7.200 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có 97 xã, chiếm 61,78% số xã đạt tiêu chí thứ 13 về hình thức tổ chức sản xuất, đạt 76,4% kế hoạch về tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. 

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020, có 127/157 xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

Hồng Duyên

  •  
Các tin khác
Người dân huyện Mù Cang Chải vào vụ mới.

Năm 2018, Mù Cang Chải có 1 xã đạt 10 tiêu chí (Dế Xu Phình); 4 xã đạt 9 tiêu chí (Púng Luông, Chế Cu Nha, Lao Chải, Hồ Bốn,); 2 xã đạt 8 tiêu chí (Nậm Khắt, La Pán Tẩn, ); 2 xã đạt 7 tiêu chí (Kim Nọi, Khao Mang); 1 xã đạt 6 tiêu chí (Mồ Dề); 3 xã đạt 5 tiêu chí (Nậm Có, Cao Phạ và Chế Tạo).

Người dân thôn Phú Nhuận đồng lòng xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường trong thôn.

Là một trong ba xã đầu tiên của thành phố Yên Bái triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2017, xã Âu Lâu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí "mềm” dễ rơi vào tình trạng không bền vững. Bởi vậy, hiện nay, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đặt tiêu chí thu nhập là tiêu chí cốt lõi và đó cũng sẽ là nền tảng để địa phương này tiến tới xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục