Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Vĩnh Kiên nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Cập nhật: Thứ năm, 12/7/2018 | 8:04:57 AM Google Twitter
YBĐT - Về xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điều dễ nhận thấy là bộ mặt nông thôn mới có nhiều đổi thay rõ nét; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Vĩnh Kiên xác định, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo xã Vĩnh Kiên trao đổi cùng nhân dân về làm đường giao thông liên thôn.
Ngay từ năm đầu thực hiện chương trình này, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch và có các bước đi cụ thể, vững chắc từng tiêu chí theo từng năm, từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
 
Đồng thời, thực hiện phương châm phát huy vai trò người dân là chủ thể, Nhà nước hỗ trợ; cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong tham gia XDNTM.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã cho biết: trong triển khai thực hiện, xã luôn chú trọng triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".
 
Cùng đó, việc triển khai thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM, việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng bằng nhiều hình thức, đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng của đảng viên, nhân dân.
 
Người dân đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm là chủ thể trong XDNTM, phát huy tinh thần tự giác trong quá trình thực hiện. Để xóa bỏ tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, xã đã phân công đăng ký nhiệm vụ đối với từng tổ chức, từng ngành, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ XDNTM là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại và xét thi đua khen thưởng.

Sau 6 năm triển khai thực hiện, xã đã tranh thủ huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí đạt 348 tỷ 189,3 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách nhà nước là 64 tỷ 610 triệu đồng, chiếm 18,5%; nhân dân đóng góp và huy động khác 283 tỷ 579,3 triệu đồng, chiếm 81,4%. 

Các hộ dân đã hiến 60.570 m2 đất, đóng góp tiền và trên 15.000 công lao động để xây dựng các công trình: đường giao thông, nhà văn hóa thôn, cơ sở vật chất trường học…
 
Các công trình hạ tầng được xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, xã đã huy động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động để nhựa hóa, bê tông hóa được 22,17 km/37,3 km đường trục xã, liên xã, trục thôn, liên thôn; kiên cố hóa được 21 km kênh mương nội đồng, hệ thống công trình thủy lợi đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước tưới cho sản xuất...

Với mục tiêu XDNTM để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, trong những năm qua, xã Vĩnh Kiên đã tích cực phối hợp cùng các ngành, các cấp xây dựng và triển khai các chương trình, dự án phát triển sản xuất, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng những vùng sản xuất chuyên canh có giá trị cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
 
Qua đó, thu nhập bình quần đầu người được nâng lên năm 2017 đạt 28,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 149 hộ nghèo, chiếm 9,4%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được tăng cường; an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM, Ban Chỉ đạo XDNTM của xã tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch để phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, hướng đến mục tiêu tăng thu nhập bền vững cho người dân và phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.
 
Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xã cũng sẽ định kỳ lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM là những việc cần tiếp tục triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Đức Toàn
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group