Thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/9/2018 | 8:10:47 AM

YBĐT - Đến nay, thành phố Yên Bái có 3/8 xã, gồm: Tuy Lộc, Minh Bảo và Âu Lâu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Để đạt được các tiêu chí đã khó, song việc duy trì giữ vững các tiêu chí NTM còn khó hơn. Vì vậy, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, thành phố Yên Bái chỉ đạo các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những cách làm cụ thể, phù hợp với từng địa phương nhằm giữ vững, nâng cao các tiêu chí NTM.

Sau 2 năm được công nhận đạt chuẩn NTM, chất lượng các tiêu chí ở xã Minh Bảo tiếp tục được giữ vững và nhiều tiêu chí còn nâng cao chất lượng so với thời điểm được công nhận đạt chuẩn. Điển hình như tiêu chí số 2 về giao thông, xã đã có trên 28,5 km đường giao thông được kiên cố hóa, tăng trên 8,8 km so với thời điểm được công nhận.
 
 Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, hiện xã đang duy trì 3 tổ hợp dịch vụ xây dựng, 6 nhóm hộ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và đang triển khai dự án thành lập hợp tác xã nuôi ong mật; thực hiện dự án trồng chè nguyên liệu gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm tăng thu nhập cho nông dân.
 
Hay như tiêu chí số 15 về y tế, Minh Bảo tiếp tục duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã, từng bước làm tốt các chương trình chuẩn y tế theo bộ tiêu chí mới, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%, tăng 21% so với thời điểm đạt chuẩn.

Đối với Tuy Lộc - xã đầu tiên đạt chuẩn NTM của tỉnh vào năm 2014 vốn có nhiều thuận lợi trong duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa qua các đề án, dự án.
 
Đến hết năm 2017, mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35,36 triệu đồng/năm, tăng 12,12 triệu đồng so với thời điểm đạt chuẩn.
 
Đối với tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, hiện xã đã thành lập được hợp tác xã trồng rau an toàn với diện tích 4,2 ha tại thôn Minh Long, sản lượng trung bình đạt 170 tấn/năm, doanh thu trung bình đạt 280 triệu đồng/ha/năm.

Để tiếp tục giữ vững chuẩn đối với 3 xã đạt chuẩn NTM trong những năm tiếp theo, thành phố Yên Bái xác định tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM. Các xã cũng tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị từ nguồn hỗ trợ NTM giai đoạn 2018 - 2020 tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập, tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn.
 
Tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, thu nhập, lao động việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm... Khai thác tốt các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tạo sự đồng thuận nâng cao chất lượng các tiêu chí để công cuộc xây dựng NTM thực sự đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

 Việt Hà - Thanh Nghị  (Trung tâm TT & VH thành phố Yên Bái)

  •  
Các tin khác
Người dân huyện Mù Cang Chải vào vụ mới.

Năm 2018, Mù Cang Chải có 1 xã đạt 10 tiêu chí (Dế Xu Phình); 4 xã đạt 9 tiêu chí (Púng Luông, Chế Cu Nha, Lao Chải, Hồ Bốn,); 2 xã đạt 8 tiêu chí (Nậm Khắt, La Pán Tẩn, ); 2 xã đạt 7 tiêu chí (Kim Nọi, Khao Mang); 1 xã đạt 6 tiêu chí (Mồ Dề); 3 xã đạt 5 tiêu chí (Nậm Có, Cao Phạ và Chế Tạo).

Người dân thôn Phú Nhuận đồng lòng xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường trong thôn.

Là một trong ba xã đầu tiên của thành phố Yên Bái triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2017, xã Âu Lâu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí "mềm” dễ rơi vào tình trạng không bền vững. Bởi vậy, hiện nay, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đặt tiêu chí thu nhập là tiêu chí cốt lõi và đó cũng sẽ là nền tảng để địa phương này tiến tới xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục