Thành phố Yên Bái quyết tâm cán đích nông thôn mới đúng lộ trình

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2018 | 7:52:48 AM

YBĐT - Thành phố Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo các xã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các tiêu chí NTM, ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn lực của thành phố, của tỉnh và các nguồn xã hội hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa tại xã Văn Phú đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa tại xã Văn Phú đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với quyết tâm phấn đấu sẽ có 4 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2018, gồm: Văn Phú, Văn Tiến, Giới Phiên và Phúc Lộc, thành phố Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo các xã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các tiêu chí NTM, ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn lực của thành phố, của tỉnh và các nguồn xã hội hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế. Qua đó, tạo điều kiện cho các xã từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình.

 
Năm 2018, xã Văn Tiến cũng tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt với mục tiêu sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch. Đảng bộ, chính quyền địa phương đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế như: áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, triển khai các đề án, dự án hỗ trợ phát triển trồng trọt, chăn nuôi tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách được vay các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế.
 
Nhờ đó, đến nay, bộ mặt nông thôn của xã dần thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8%, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 34,85 triệu đồng/người/năm.
 
Bà Hà Thị Chinh ở thôn Lưỡng Sơn phấn khởi cho biết: "Nhờ XDNTM, đời sống của nhân dân trên địa bàn xã ngày càng phát triển hơn về mọi mặt. Sắp tới, thôn chúng tôi còn được đầu tư xây dựng thêm hệ thống kênh mương, phục vụ nhân dân trồng lúa, hoa màu, tránh nước ở sông Hồng tràn vào, thuận lợi cho canh tác”.

Để hoàn thành mục tiêu đạt 19 tiêu chí NTM trong năm nay, Văn Tiến đặc biệt quan tâm đến 2 tiêu chí là thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Đây là những tiêu chí cần sự quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng của Nhà nước. 

Theo đó, trong năm nay, xã đã được quan tâm của tỉnh và thành phố đầu tư xây dựng mới 1 trạm bơm điện tại khu vực Gành Ót thôn Lưỡng Sơn và 2,5 km kênh mương thủy lợi thôn Lưỡng Sơn đi Ngòi Sen phục vụ sản xuất. Xã cũng được đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng bảo đảm đạt chuẩn với tổng mức đầu tư 2,18 tỷ đồng.
 
Trung tâm thể thao rộng 3.200 m2 tại thôn Bình Lục, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của xã với mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng… Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, về cơ bản, Văn Tiến đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.
 
Ông Nguyễn Hữu Thiêm - Chủ tịch UBND xã Văn Tiến cho biết: "Ngay từ khi được triển khai chương trình XDNTM, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; cử cán bộ phụ trách từng tiêu chí đến vận động nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp xây dựng đường giao thông... Nhờ đó, ý thức của người dân trong XDNTM ngày càng nâng cao. Đến nay, xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp công nhận đạt chuẩn NTM”.

Nhằm đạt được mục tiêu hoàn thành XDNTM tại 4 xã gồm: Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo XDNTM với yêu cầu cao hơn, tạo điều kiện để xây dựng các xã lên phường; đồng thời, phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
 
Theo đó, thành phố đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho các xã XDNTM, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế từ nguồn vốn của tỉnh và thành phố; trong đó, tập trung đầu tư sản xuất rau an toàn, trồng cây ăn quả, hỗ trợ thực hiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như: sản phẩm nấm, sản phẩm miến an toàn thực phẩm…
 
Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí NTM của từng xã, nhất là các tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí về đầu tư cơ sở hạ tầng, tiêu chí về phát triển sản xuất, lao động việc làm...
 
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM thành phố, các xã đang triển khai thực hiện XDNTM đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân. Một số chỉ tiêu, tiêu chí của các xã đạt ở mức cao như: giao thông, điện, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo, thu nhập, lao động việc làm.
 
Ban Chỉ đạo cũng đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá tại các xã đã đạt chuẩn với tỷ lệ 95% người dân hài lòng về quá trình tổ chức thực hiện XDNTM. Đồng thời, lấy ý kiến đề nghị xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM với 100% thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí.

Hiện các xã trong lộ trình XDNTM ở thành phố Yên Bái đang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua XDNTM. Tập trung các nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đồng thời, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về XDNTM để nhân ra diện rộng; quyết tâm hoàn thành theo đúng lộ trình đề ra.
 
Ông Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái:

Nghị quyết của Đảng bộ thành phố phấn đấu có 4 xã hoàn thành XDNTM trong năm 2018. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia XDNTM, tập trung vào các tiêu chí chưa đạt.
 
Đồng thời, thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM đầu tư xây dựng các công trình cơ bản để giúp các xã hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất. Đến nay, cơ bản các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Trong tháng 10 này, thành phố sẽ trình tỉnh xem xét công nhận. Trên cơ sở những kết quả đó, thành phố phấn đấu đến năm 2019 sẽ hoàn thành chương trình XDNTM.

Ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên: 

Đối với địa phương, thực hiện XDNTM giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu hết năm 2018 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, được xác định có những tiêu chí thực hiện phải nâng cao chất lượng hơn nữa để đạt các chỉ tiêu lên phường; đồng thời, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với XDNTM, trong điều kiện đất nông nghiệp bị thu hẹp nên địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền hình thành các mô hình sản xuất chất lượng cao gắn với XDNTM nhằm nâng cao đời sống của người dân.
 
Trên địa bàn xã đã xuất hiện một số mô hình điển hình tập trung ở thôn 1, thôn 2 như: trồng đào cảnh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả và làng nghề sản xuất miến đao truyền thống đã đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân phát triển thương mại dịch vụ, ngành nghề dịch vụ nông thôn.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê - Trưởng thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến:

Trong quá trình triển khai XDNTM, thôn đã tích cực tuyên truyền để bà con tham gia thực hiện, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí. Các buổi tuyên truyền được triển khai thông qua các cuộc họp thôn, qua các ban, ngành, đoàn thể.
 
Nhờ đó, người dân rất đồng thuận vì XDNTM chính là phục vụ cuộc sống cho người dân tốt hơn.
 
Cùng với đó, được sự quan tâm của Nhà nước, thôn được đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho các cánh đồng. Quá trình triển khai được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Tiến Bình - Việt Hà

  •  
Các tin khác
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận xã Lâm Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ngày 5/6, UBND huyện Văn Yên tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Lâm Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận xã Giới Phiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Sau xã Tân Thịnh đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (30/5), chiều nay ( 31/5), UBND thành phố Yên Bái tiêp tục công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Giới Phiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Người dân xã Hồng Ca góp phần cùng cả huyện mở rộng vùng dâu tằm lên 500 ha.

Với sự quyết tâm cao và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện, Trấn Yên đã và đang trên đường về đích để trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của cả tỉnh. Đến hết tháng 4/2019, huyện Trấn Yên đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 71,4% số xã.

Giống lúa tẻ đỏ được người dân Hát Lừu đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hát Lừu - xã duy nhất của huyện Trạm Tấu đến nay đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và đang phấn đấu “cán đích” vào năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục