Yên Bình đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/2/2019 | 8:03:27 AM

YênBái - Dự kiến nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Bình có tổng mức đầu tư 43 tỷ 580 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương, tỉnh 38 tỷ 974 triệu đồng; ngân sách huyện 4 tỷ 606 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, cùng với việc triển khai huy động, lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất; quan tâm kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện XDNTM ở cơ sở, huyện Yên Bình tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu XDNTM, tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Năm 2018, huyện Yên Bình thực hiện bê tông hóa gần 40 km đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư 34,44 tỷ đồng; trong đó: ngân sách tỉnh 4,9 tỷ đồng, ngân sách huyện 10,05 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 10,11 tỷ đồng, các nguồn vốn khác 9,35 tỷ đồng. 

 - Đến tháng 12/2018, huyện Yên Bình có 8 xã đạt 19 tiêu chí XDNTM; 13 xã đạt từ 10- 15 tiêu chí XDNTM; 3 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí XDNTM; 

- 164/164 cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2018, đạt 100%

- 26.548/29.498 gia đình đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2018,  đạt 90%.
Đến nay, toàn huyện có 9/24 xã đạt tiêu chí về giao thông là: Hán Đà, Đại Minh, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Thịnh Hưng, Phú Thịnh, Văn Lãng, Mông Sơn, Cẩm Ân. Về thủy lợi, huyện chỉ đạo Công ty TNHH Tân Phú phối hợp với các xã quản lý, khai thác hiệu quả 478 công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho hơn 4.300 ha lúa, hoa màu, thủy sản. 

Hệ thống thủy lợi của các xã cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh và phòng chống thiên tai. Đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo 8 công trình, kiên cố 6,5 km kênh mương nội đồng nên đến nay, toàn huyện có 21/24 xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi (87,5%). 

Về trường học, được sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, lớp học, đến nay, huyện có 18 trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có 24/24 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo. 

Thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Bình đã cấp phát hơn 2.400 thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, gần 2.100 thẻ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo và 2.034 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có công. 

Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 4,64%, trong đó, hộ nghèo giảm 4.034 hộ, hộ cận nghèo giảm 2.574 hộ. Toàn huyện có 12/24 xã đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo. 

Đối với các tiêu chí khác như: cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, điện, y tế, văn hóa... về cơ bản, đến nay, các xã của huyện đều đạt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo. Đối với những tiêu chí: nhà ở dân cư, thu nhập, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường... vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Do đó, năm 2019, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thành các tiêu chí XDNTM; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, chung tay XDNTM; phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thường xuyên nắm bắt tình hình tại cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khối lượng xây dựng các công trình theo kế hoạch; tập trung tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và XDNTM; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã đạt. 

Phấn đấu năm 2019, huyện Yên Bình sẽ có 3 xã hoàn thành tiêu chí XDNTM, các xã còn lại phấn đấu mỗi xã hoàn thành ít nhất 2 tiêu chí trở lên.  

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Lãnh đạo xã Đông Cuông động viên nông dân trong xã tham gia mô hình liên kết với doanh nghiệp trồng sả để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đến nay, huyện Văn Yên đã có 9/26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), dự kiến đến hết năm 2019 có thêm 2 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 11, chiếm 46,2%, gấp 2,75 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện - những người là chủ thể tích cực trong XDNTM tại địa phương.

Người dân xã Tân Phượng, huyện Lục Yên thu hoạch cam.

Khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), hầu hết các xã của Lục Yên có điểm xuất phát thấp. Toàn huyện có 19 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí (chiếm 82,6%), 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 17,4%), không có xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,4 tiêu chí/xã.

UBND huyện Trấn Yên khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trongphong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Sáng 12/9, UBND huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Nông dân xã Tuy Lộc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Những năm qua, bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, đến nay, 8/8 xã của thành phố đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục