Văn Yên đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/4/2019 | 2:02:23 PM

YênBái - Đến nay, toàn huyện Văn Yên có 8 xã đạt chuẩn bông thôn mới.

Người dân ở nhiều xã của huyện Văn Yên có thu nhập cao nhờ chế biến gỗ rừng trồng. Ảnh MQ
Người dân ở nhiều xã của huyện Văn Yên có thu nhập cao nhờ chế biến gỗ rừng trồng. Ảnh MQ

Nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Văn Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động sự chung sức của nhân dân đến cách huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống khu vực nông thôn. Ưu tiên của huyện là phấn đấu 3 xã: Lâm Giang, An Bình, Yên Thái đạt chuẩn NTM năm 2019, đưa tổng số xã NTM của toàn huyện lên 11 xã.

Những năm qua, bằng những giải pháp cụ thể, đúng hướng, chương trình XDNTM ở huyện Văn Yên đã đạt được những chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM; diện mạo các thôn, bản, khu dân cư có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân được nâng lên. 

Với những kết quả đã đạt được, huyện phấn đấu năm 2019, đưa 3 xã Lâm Giang, An Bình, Yên Thái hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Qua rà soát, đánh giá, hiện nay, xã Lâm Giang cơ bản hoàn thành các tiêu chí XDNTM theo đúng lộ trình; xã An Bình đã đạt được 15/19 tiêu chí, còn lại tiêu chí số 5, số 8, số 9, tiêu chí số 17; xã Yên Thái đạt được 12/19 tiêu chí, còn lại 7 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí số 2, số 5, số 7, số 8, số 9, số 11, số 17. 

Theo ông Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên: huyện xác định XDNTM để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý… Vì vậy, tại các xã đã đạt chuẩn NTM, huyện phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm ngày càng thực chất và bền vững; đồng thời, phấn đấu tiến tới xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. 

Cùng đó, tại các xã đang triển khai XDNTM, nhất là tại 3 xã nằm trong kế hoạch năm 2019, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng nhân dân tích cực tham gia vào XDNTM. Đặc biệt, để tập trung nâng cao đời sống của nhân dân, huyện đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tăng nhanh lực lượng qua đào tạo, nhất là lao động thanh niên nông thôn, nông dân theo hướng đa ngành, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; khuyến khích hình thành các mô hình liên kết theo hình thức nhóm hộ, trang trại, hợp tác xã nhằm tập trung đất đai, tiền vốn, sức lao động để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập của người dân nông thôn. 

Cùng đó, huyện tiếp tục tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Cụ thể, huyện triển khai các cơ chế thuận lợi về đất đai, vay vốn, chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ cho kinh tế hộ, trang trại ở nông thôn phát triển; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất với nông dân, các tổ chức của nông dân gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các cơ sở sản xuất về khu vực nông thôn, thay đổi cơ cấu sản xuất phát triển nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, ưu tiên triển khai thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, mô hình phát triển kinh tế cho nông dân…

Hùng Cường

  •  
Các tin khác
Lãnh đạo xã Đông Cuông động viên nông dân trong xã tham gia mô hình liên kết với doanh nghiệp trồng sả để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đến nay, huyện Văn Yên đã có 9/26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), dự kiến đến hết năm 2019 có thêm 2 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 11, chiếm 46,2%, gấp 2,75 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện - những người là chủ thể tích cực trong XDNTM tại địa phương.

Người dân xã Tân Phượng, huyện Lục Yên thu hoạch cam.

Khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), hầu hết các xã của Lục Yên có điểm xuất phát thấp. Toàn huyện có 19 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí (chiếm 82,6%), 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 17,4%), không có xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,4 tiêu chí/xã.

UBND huyện Trấn Yên khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trongphong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Sáng 12/9, UBND huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Nông dân xã Tuy Lộc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Những năm qua, bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, đến nay, 8/8 xã của thành phố đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục