Nghĩa Phúc đoàn kết xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/6/2019 | 1:35:23 PM

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ hội Đâm đuống của người Mường, xã Nghĩa Phúc.
Lễ hội Đâm đuống của người Mường, xã Nghĩa Phúc.

Để tổ chức tốt việc triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Phúc đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”, "Ngày vì người nghèo”… 

Hàng năm, tổ chức tốt việc phát động và ký kết giao ước thi đua với các ban công tác mặt trận khu dân cư; tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua với các tập thể, cá nhân gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Hội Cựu chiến binh (CCB) phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hội viên ở cơ sở còn đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa, tham gia trồng rừng, bảo vệ môi trường; Hội Nông dân với Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Phụ nữ, triển khai thực hiện tốt Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… 

Qua các cuộc vận động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, làm nhà đại đoàn kết, chung tay XDNTM, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”… MTTQ và các tổ chức thành viên còn thường xuyên xây dựng các chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, vận động đóng góp Quỹ "Từ thiện nhân đạo”… 

Ông Lù Văn Chương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: "Những năm gần đây, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền 100% hộ dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội; hỗ trợ, cứu trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn; công tác khắc phục biến đổi khí hậu, thiên tai, rủi ro… được MTTQ xã đặc biệt quan tâm”. 

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức 112 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 3.545 lượt hộ tham gia, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tạo điều kiện cho 470 lượt hộ vay vốn với số tiền hơn 15 tỷ đồng để phát triển kinh tế. 

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 29% năm 2014 nay giảm còn 8,51%. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo.

Trong phong trào XDNTM, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó người dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc tích cực. Kết quả sau hơn 5 năm triển khai, xã có 78 hộ gia đình đã tự nguyện giải phóng trên 2.500m2 đất để mở rộng đường theo tiêu chí NTM; ủng hộ trên 1,3 tỷ đồng và trên 5.000 ngày công lao động. 

Từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và công lao động của nhân dân, xã đã bê tông hóa được 5,34 km đường liên thôn, bản; trên 12 km kênh mương nội đồng; 35 cầu, cống các loại… Nghĩa Phúc với sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống người dân được nâng lên, xã đang hoàn tất các thủ tục để sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Thái Hưng

Tags Nghĩa Lộ Nghĩa Phúc MTTQ nông thôn mới

  •  
Các tin khác
Trồng dâu nuôi tằm mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang tạo nên những chuyển biến, diện mạo mới tại nhiều vùng nông thôn. Trên đà đó, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 có 5 địa phương được công nhận xã NTM kiểu mẫu với 1 tiêu chí khó thực hiện là "không có hộ nghèo”.

Trên 63 ha đất; gần 50.000 cây cối, hoa màu; trên 120.000 ngày công lao động là con số đoàn viên, hội viên và người nông dân hiến để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn... xây dựng nông thôn mới.

Một mô hình phát triển chăn nuôi gà hiệu quả của hội viên Hội Nông dân huyện Trấn Yên.

Đến nay, toàn huyện Trấn Yên đã có 6.524 hộ gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Là xã thuần nông của huyện Văn Chấn, điểm xuất phát thấp, sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Chấn Thịnh đã đạt đủ 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đã huy động gần 97 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục