Lục Yên khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2019 | 8:07:38 AM

YênBái - Trên 63 ha đất; gần 50.000 cây cối, hoa màu; trên 120.000 ngày công lao động là con số đoàn viên, hội viên và người nông dân hiến để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn... xây dựng nông thôn mới.

Qua gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, Lục Yên đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận từ nhân dân.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, huyện đã vận động đoàn viên, hội viên và người nông dân hiến trên 63 ha đất; gần 50.000 cây cối, hoa màu; trên 120.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn... Phong trào cũng nhận được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp và các tổ chức để xây dựng cầu, đường giao thông, nhà văn hóa xã… với tổng kinh phí đóng góp xây dựng trên 7 tỷ đồng.

Nhận thức rõ công tác quy hoạch đóng vai trò then chốt, tạo nền móng để thực hiện các tiêu chí còn lại, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch. Đến nay, công tác quy hoạch xây dựng NTM đã hoàn thành phù hợp với yêu cầu thực tế. 

Kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, chợ nông thôn, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư. Toàn huyện đã đầu tư xây dựng mới 33 công trình cầu, cống các loại; sửa chữa, cải tạo 13 công trình cầu, ngầm kè; thực hiện kiên cố hóa và mở mới  hơn 585 km đường giao thông nông thôn các loại, nâng tổng chiều dài đường giao thông toàn huyện lên  trên 1.153 km, tỷ lệ đường giao thông nông thôn kiên cố hóa chiếm 47%; sửa chữa, nâng cấp, xây mới 655 công trình nhà lớp học; 12 trạm y tế xã được xây mới; xây dựng mới 9 nhà văn hóa - khu thể thao xã và 147 nhà văn hóa thôn với tổng nguồn kinh phí thực hiện gần 44 tỷ đồng. 

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng. Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác; xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng cao; chú trọng phát triển nông nghiệp cận đô thị gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, từng bước giải quyết việc làm cho người dân. 

Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và tạo việc làm cho người lao động được quan tâm thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hết năm 2018 còn 5.341 hộ nghèo, bằng 18,76%; thu nhập bình quân đầu người từ 12,2 triệu đồng năm 2010 lên 28,28 triệu đồng năm 2018.  

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cùng với các phong trào khác được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Huyện có 9 xã được công nhận đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; 84 thôn, bản ra mắt xây dựng thôn văn hóa; 165/182 thôn, làng, bản được công nhận và duy trì danh hiệu đạt chuẩn văn hóa; 23.089 hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”. 

Với những nỗ lực đó, đến nay, Lục Yên có 4 xã và 3 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

  •  
Các tin khác
Hệ thống điện, đường giao thông nông thôn ở Hòa Cuông được nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân.

Khi bước vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên có xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, sau 9 năm thực hiện chương trình XDNTM, xã Hòa Cuông đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Một số đơn vị điển hình trong việc huy động "Quỹ chung tay xây dựng nông thôn mới" như: Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, Trường Tiểu học Trần Phú, Ban Chỉ huy Quân sự huyện…

Người dân xã vùng sâu Hồng Ca góp phần cùng cả huyện Trấn Yên mở rộng vùng dâu tằm lên 500 ha. Trấn Yên đang phấn đấu để trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái vào năm 2020

Đến hết năm 2019, toàn khu vực miền núi phía Bắc sẽ có 28% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ trong cả giai đoạn 2016-2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phát biểu tại buổi họp báo.

Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, tính đến hết tháng 6/2019, khu vực miền núi phía Bắc đã có 603/2.280 (26,45%) xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Dự kiến đến hết năm 2019 có khả năng đạt 28%, hoàn thành sớm hơn 1 năm so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đối với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục