Lục Yên khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2019 | 8:07:38 AM

YênBái - Trên 63 ha đất; gần 50.000 cây cối, hoa màu; trên 120.000 ngày công lao động là con số đoàn viên, hội viên và người nông dân hiến để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn... xây dựng nông thôn mới.

Qua gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, Lục Yên đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận từ nhân dân.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, huyện đã vận động đoàn viên, hội viên và người nông dân hiến trên 63 ha đất; gần 50.000 cây cối, hoa màu; trên 120.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn... Phong trào cũng nhận được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp và các tổ chức để xây dựng cầu, đường giao thông, nhà văn hóa xã… với tổng kinh phí đóng góp xây dựng trên 7 tỷ đồng.

Nhận thức rõ công tác quy hoạch đóng vai trò then chốt, tạo nền móng để thực hiện các tiêu chí còn lại, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch. Đến nay, công tác quy hoạch xây dựng NTM đã hoàn thành phù hợp với yêu cầu thực tế. 

Kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, chợ nông thôn, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư. Toàn huyện đã đầu tư xây dựng mới 33 công trình cầu, cống các loại; sửa chữa, cải tạo 13 công trình cầu, ngầm kè; thực hiện kiên cố hóa và mở mới  hơn 585 km đường giao thông nông thôn các loại, nâng tổng chiều dài đường giao thông toàn huyện lên  trên 1.153 km, tỷ lệ đường giao thông nông thôn kiên cố hóa chiếm 47%; sửa chữa, nâng cấp, xây mới 655 công trình nhà lớp học; 12 trạm y tế xã được xây mới; xây dựng mới 9 nhà văn hóa - khu thể thao xã và 147 nhà văn hóa thôn với tổng nguồn kinh phí thực hiện gần 44 tỷ đồng. 

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng. Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác; xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng cao; chú trọng phát triển nông nghiệp cận đô thị gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, từng bước giải quyết việc làm cho người dân. 

Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và tạo việc làm cho người lao động được quan tâm thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hết năm 2018 còn 5.341 hộ nghèo, bằng 18,76%; thu nhập bình quân đầu người từ 12,2 triệu đồng năm 2010 lên 28,28 triệu đồng năm 2018.  

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cùng với các phong trào khác được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Huyện có 9 xã được công nhận đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; 84 thôn, bản ra mắt xây dựng thôn văn hóa; 165/182 thôn, làng, bản được công nhận và duy trì danh hiệu đạt chuẩn văn hóa; 23.089 hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”. 

Với những nỗ lực đó, đến nay, Lục Yên có 4 xã và 3 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

  •  
Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lục Yên giúp người dân xã Tô Mậu trồng ngô đông.

Với những chủ trương, giải pháp và cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới”, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Một vườn ươm cây giống ở thôn Đình Xây cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Là một trong hai thôn làm điểm xây dựng thôn nông thôn mới (XDTNTM) kiểu mẫu của huyện Trấn Yên, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp bằng những cách làm hay, sáng tạo đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn và trở thành điểm sáng XDTNTM kiểu mẫu trong toàn tỉnh.

Đặt mục tiêu đến năm 2025, các xã còn lại đều hoàn thành xã nông thôn mới; huyện được công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; Yên Bình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Song, với kết quả thực tế mà phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua mang lại, từ ý Đảng - lòng dân mỗi ngày thêm hòa quyện, thống nhất từ ý chí tới hành động, Yên Bình sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để sẽ ngày càng có nhiều những miền quê thực sự bình yên, đáng sống.

Hàng năm, Công an tỉnh cử các tổ công tác tăng cường về cơ sở nhằm đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  (Trong ảnh: Lực lượng công an tăng cường về cơ sở giúp người dân xã An Lương, huyện Văn Chấn thu hoạch quế).

Tính đến hết tháng 10/2019, Công an tỉnh đã kiểm tra, thẩm định được 136/157 xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 19.2, tiêu chí 19 về "An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục