Yên Bái xóa hộ nghèo trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2019 | 1:50:24 PM

YênBái - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang tạo nên những chuyển biến, diện mạo mới tại nhiều vùng nông thôn. Trên đà đó, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 có 5 địa phương được công nhận xã NTM kiểu mẫu với 1 tiêu chí khó thực hiện là "không có hộ nghèo”.

Trồng dâu nuôi tằm mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.
Trồng dâu nuôi tằm mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.

Điều này đòi hỏi không chỉ sự vào cuộc của các ngành, địa phương mà mỗi người dân, hộ gia đình cần mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống và thoát nghèo bền vững.

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu có 5 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu gồm: xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên; xã Đại Phác, huyện Văn Yên; xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn; xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Trong đó, các xã đạt NTM kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải đạt 4 nhóm tiêu chí, trong đó nhóm tiêu chí số 01 về sản xuất - thu nhập - hộ nghèo được coi là khó thực hiện nhất, đặc biệt là tiêu chí "không có hộ nghèo”. 

Ông Hoàng Đình Mưu - Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết: "Theo kế hoạch năm 2019, xã phấn đấu tỷ lệ giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8% và tiến tới xóa hộ nghèo vào năm 2020. Trên cơ sở đó, xã khuyến khích xây dựng phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, phát triển các tổ dịch vụ, tổ hợp tác sản xuất…; tạo điều kiện để nhân dân, nhất là các hộ nghèo được tiếp cận vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo”. 

Qua tìm hiểu, cùng với sự nỗ lực của các xã nằm trong lộ trình xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016 – 2020 thì các cấp, các ngành cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

Theo ông Nguyễn Đức Mầu – Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên: "Năm 2019, Trấn Yên quyết tâm xây dựng xã Việt Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã chỉ đạo xã Việt Thành tổ chức thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng Đề án xã Việt Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong đó tập trung các biện pháp để hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Đối với tiêu chí không có hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội), huyện chú trọng công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; phân công các tổ chức đoàn thể cấp huyện, xã giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo. Đến nay, qua rà soát, xã Việt Thành chỉ còn 12 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,4%. Đây là các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội và mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro”. 

Có thể nói, với những giải pháp cụ thể cùng sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các cấp và các ngành, đoàn thể về vốn cũng như khoa học, kỹ thuật, thời gian qua, công tác phát triển kinh tế ở các xã nằm trong lộ trình xây dựng NTM kiểu mẫu đã có nhiều chuyển biến, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, đời sống của nhân dân cũng khấm khá hơn và quan trọng hơn nữa là tư duy, nhận thức của người nông dân đã có những đổi thay tích cực. 

Phát huy kết quả đó, để hoàn thành tiêu chí "không có hộ nghèo” tại 5 xã trong kế hoạch xây dựng xã NTM kiểu mẫu, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể các cấp đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; thông tin đầy đủ về thị trường lao động, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho lao động; tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản, nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm ngay tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững; tập trung hỗ trợ về sinh kế cho hộ nghèo. 

Ông Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết: "Để xóa hộ nghèo, ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, tập trung giảm nghèo bền vững; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, để mỗi hộ nghèo, cận nghèo phải có ý thức vươn lên, tự lực, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng; chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước…”.

Hùng Cường

  •  
Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lục Yên giúp người dân xã Tô Mậu trồng ngô đông.

Với những chủ trương, giải pháp và cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới”, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Một vườn ươm cây giống ở thôn Đình Xây cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Là một trong hai thôn làm điểm xây dựng thôn nông thôn mới (XDTNTM) kiểu mẫu của huyện Trấn Yên, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp bằng những cách làm hay, sáng tạo đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn và trở thành điểm sáng XDTNTM kiểu mẫu trong toàn tỉnh.

Đặt mục tiêu đến năm 2025, các xã còn lại đều hoàn thành xã nông thôn mới; huyện được công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; Yên Bình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Song, với kết quả thực tế mà phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua mang lại, từ ý Đảng - lòng dân mỗi ngày thêm hòa quyện, thống nhất từ ý chí tới hành động, Yên Bình sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để sẽ ngày càng có nhiều những miền quê thực sự bình yên, đáng sống.

Hàng năm, Công an tỉnh cử các tổ công tác tăng cường về cơ sở nhằm đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  (Trong ảnh: Lực lượng công an tăng cường về cơ sở giúp người dân xã An Lương, huyện Văn Chấn thu hoạch quế).

Tính đến hết tháng 10/2019, Công an tỉnh đã kiểm tra, thẩm định được 136/157 xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 19.2, tiêu chí 19 về "An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục