Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

  • Cập nhật: Chủ nhật, 5/7/2020 | 10:29:29 AM

YênBái - Sáng 5/7, tại xã Tuy Lộc (thành phố Yên Bái)- xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Dự Lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh và đông đảo nhân dân thành phố Yên Bái.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với xuất phát điểm cơ sở hạ tầng các xã chưa đồng bộ, thu nhập của người dân nông thôn còn thấp (14,35 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo cao (14,33%), đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn, bình quân các xã mới đạt 11 tiêu chí; đến nay, tất cả cả 8/8 xã của thành phố đã đạt 19/19 tiêu chí NTM và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. 

Kết quả nổi bật trong xây dựng NTM của thành phố Yên Bái là hệ thống giao thông trên địa bàn các xã đảm bảo theo chuẩn NTM: tỷ lệ đường xã, liên xã được cứng hóa và đường trục thôn, liên thôn đều cứng hóa 100%, tăng 52,5% so với năm 2011; tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt 96%, tăng 43,6% so với năm 2011; đường trục chính nội đồng đã cứng hóa đạt 100%, tăng 41,4% so với năm 2011.

Hệ thống thủy lợi nội đồng được quan tâm đầu tư xây dựng đảm bảo phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động tại các xã đạt 100%; tỷ lệ kênh mương do xã quản lý hiện đã được cứng hoá đạt 95,2%, tăng 28,14%  so với năm 2011 và thường xuyên được nạo vét, tu sửa, đảm bảo phục vụ sản xuất trên địa bàn. 

Hệ thống điện luôn được quan tâm cải tạo, đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt ở nông thôn. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, đến nay, 13/13 trường học của các xã đạt chuẩn quốc gia mức độ I trở lên, đạt 100%, tăng 75% so với năm 2011. Tất cả các xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập THCS mức độ 3; tỷ lệ học sinh huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 100%; số lao động có việc làm qua đào tạo đạt 41,7%, tăng 25,9% so với năm 2011. 

Hạ tầng thương mại nông thôn được đảm bảo; tất cả các xã có điểm phục vụ bưu chính đảm bảo cung ứng tốt các dịch vụ bưu chính, viễn thông. Tất cả các xã đều có đài truyền thanh cơ sở, sử dụng song hành hệ thống truyền thanh vô tuyến và hữu tuyến kết nối 115 cụm loa tại 38/38 thôn, đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

Nhà ở dân cư đã được nhân dân đầu tư xây dựng với 99,1% số hộ (7.275/7.341 hộ) có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, tăng 12,7% so với năm 2011. Trên địa bàn các xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, đến nay, tất cả các xã đều có hội trường văn hoá đa năng và sân thể thao đảm bảo theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa năm 2019 đạt 97,3%. 

Công tác xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế xã được quan tâm và thực hiện tích cực nhằm xây dựng hệ thống cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đảm bảo 100% trạm y tế xã được quy hoạch, đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp cơ sở trạm y tế đạt chuẩn.

Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa, thành phố đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Thành phố đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Đến nay, trên địa bàn đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình điển hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng, với giá trị sản phẩm bình quân đạt 130 triệu đồng/ha.

Thành phố có 2 khu, 2 cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, thu hút trên 9.000 lao động địa phương và các vùng lân cận đến làm việc. Việc chuyển dịch cơ cấu lao động đã tạo điều kiện để thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tạo thêm việc làm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 40,7 triệu đồng, năm 2020 dự kiến đạt 46,61 triệu đồng, tăng 32,26 triệu đồng/người so với năm 2011, vượt 29,47% so với mức đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã còn 1,53%, giảm 12,8% so với năm 2011. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95,3%, tăng 9,5% so với năm 2011.

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã luôn được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn giữ vững và ổn định. Kết quả tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn thành phố qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt 2.287 tỷ đồng...


 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Yên Bái trong suốt 10 năm vừa qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thành phố Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mốc son đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của thành phố, là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái.

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế so sánh, động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, lịch sự; tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường sinh thái và nhu cầu chính đáng của người dân; xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ đô thị hoá, phấn đấu để các xã sớm nâng lên thành phường.

Trước mắt, cần tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)... để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh. 

Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM và đô thị văn minh; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh và nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2; góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện và trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, 7 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” tại thành phố Yên Bái được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Nhiều cá nhân, tập thể cũng được UBND thành phố Yên Bái tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019Đồng chí  Nguyễn Văn Khánh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tập thể xuất sắc trong phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” tại thành phố Yên Bái 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới" tại thành phố Yên Bái được nhận bằng khen của UBND tỉnh.Các  tập thể, cá nhân được UBND thành phố Yên Bái tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019.

Minh Huyền – Đức Toàn

Tags Yên Bái Quyết định thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Phong trào hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường bê tông từ 3m lên 6m được người dân Nghĩa Phúc ủng hộ tích cực.

Những ngày gần đây, thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ bỗng nhộn nhịp hẳn lên vì đón tiếp nhiều người đi qua ngắm cảnh, nhiều đoàn khách đến học hỏi kinh nghiệm từ việc xây dựng tuyến đường văn minh nông thôn vừa sáng xanh sạch, lại rực rỡ sắc hoa thu hút mọi ánh nhìn của du khách qua đường.

Xã Kiên Thành nâng cấp tuyến đường nội thôn tại thôn Đồng Ruộng.

Xác định nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống là những yếu tố quan trọng để hoàn thành xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh kinh tế địa phương... Qua đó, xã được công nhận đạt chuẩn NTM cuối năm 2019.

Đồng chí Lự Kim Vy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc trao đổi với cán bộ nữ về công tác vận động nhân dân và hội viên, đoàn viên đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng Vĩnh Lạc trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Chúng tôi về xã nông thôn mới (NTM) Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên vào những ngày đầu hạ nắng rót vàng như mật. Những ngôi nhà mới xây, những con đường bê tông hóa sáng bong, uốn quanh những thửa ruộng xanh rì màu mỡ, những đứa trẻ xúng xính áo hoa chạy nhảy không ngừng bên các sân nhà văn hóa làm cho bộ mặt nông thôn Vĩnh Lạc thêm bừng sáng hơn, tươi mới và tràn căng sức sống...

Nhân dân thôn Đêu 1 tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Đến thôn Đêu 1, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ ai cũng trầm trồ về con đường hoa dài 600 m đến thôn Đêu 4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục