Văn Yên đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/10/2020 | 1:44:23 PM

YênBái - Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được xây dựng và nhân rộng cùng hướng về mục tiêu chung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Người dân xã An Bình xây dựng bể thu gom rác thải.
Người dân xã An Bình xây dựng bể thu gom rác thải.

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, đồng chí Triệu Tòn Triệu - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Văn Yên cho biết: "5 nội dung trọng tâm của Cuộc vận động đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi nhanh chóng diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống xã hội ở cơ sở. 

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được xây dựng và nhân rộng cùng hướng về mục tiêu chung của cuộc vận động với các nội dung như: đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh...”.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 

Cùng với các chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về công tác xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng và thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thông qua các hoạt động của MTTQ, những năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở hướng dẫn, phối hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng vụ; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình... 

Các tổ chức đoàn thể hàng năm đã thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn dạy nghề, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình dự án hỗ trợ của Nhà nước vào xây dựng hàng trăm mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi cho đoàn viên, hội viên và nông dân; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 300 tỷ đồng cho trên 50.000 lượt đoàn viên, hội viên vay để phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống hàng năm của địa phương. 

Trung bình mỗi năm, huyện Văn Yên giải quyết việc làm mới cho 2.648 lao động và tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 6,08%. 

Cùng với đó, hàng năm, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp đẩy mạnh công tác vận động ủng hộ quỹ "Ngày vì người nghèo”, tổ chức các chương trình, hoạt động chung tay vì người nghèo "Không bỏ ai ở lại phía sau”. 

Ông Phạm Văn Lực - thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ cho biết: "Người dân trong thôn có ý thức trong ứng xử văn minh lịch sự; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ở Lắc Mường không còn hộ nào nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng các công trình phụ trợ đảm bảo vệ sinh. Hiện, thôn có 205 hộ dân có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, đạt tỷ lệ 90%”. 

Đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Văn Yên cho biết thêm: "Đến nay, 100% thôn, bản, khu phố ở Văn Yên có nhà văn hóa và sân thể thao, trong đó có trên 70% đạt tiêu chuẩn NTM, duy trì hoạt động của 264 đội văn nghệ ở cơ sở, định hướng lựa chọn hạt nhân và các tiết mục văn nghệ có chất lượng, đặc biệt chú trọng tới việc khai thác các làn điệu dân ca, dân vũ mang bản sắc dân tộc để tổ chức hoạt động phục vụ các nhiệm vụ tại địa phương”.

Phong trào xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa NTM, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” luôn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân vào cuộc. Phong trào còn được gắn với phong trào xây dựng NTM, xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” phát triển toàn diện các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa an toàn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phát huy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương… 

Các cấp Hội Phụ nữ Văn Yên đã phát động sâu rộng Phong trào "Phụ nữ Văn Yên xây dựng NTM”, gắn với tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các nội dung của công tác bảo vệ môi trường. 

Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức được 6 cuộc truyền thông về bảo vệ môi trường, hội phụ nữ các xã, thị trấn xây dựng 30 ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường, gây quỹ tiết kiệm giúp đỡ gia đình hội viên nghèo và 253 mô hình thu gom, xử lý rác thải; nâng cấp đường giao thông liên thôn: trồng mới 19,8 km đường hoa, làm mới 9,7 km tuyến đường "Thắp sáng đường quê”... 

Đến nay, huyện có 10 xã được UBND tỉnh cấp bằng công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến, đến hết năm 2020, huyện có 12/24 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt NTM kiểu mẫu. Kết quả xây dựng NTM đã đạt gấp 3 lần so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 

Qua thực hiện Cuộc Vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội và những mục tiêu chủ yếu của phong trào. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế; phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; giữ vững trật tự kỷ cương xã hội; từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, chung sức xây dựng Văn Yên ngày càng giàu đẹp.

Thành Trung

Các tin khác
Các tuyến đường giao thông trong xã đã cơ bản được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế trao đổi, giao thương hàng hóa.

Phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ An Thịnh tập trung chỉ đạo các thôn khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để trồng rừng kinh tế, thâm canh tăng vụ, chăn nuôi, phát triển dịch vụ, công nghiệp chế biến các sản phẩm quế...

Con đường mới sẽ giúp đồng bào xã Khai Trung phát triển kinh tế.

Mặc dù là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, nhưng ngay khi có chủ trương làm đường giao thông về thôn, xóm, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc Dao đỏ xã Khai Trung đã không ngần ngại hiến đất và tài sản trên đất để làm đường giao thông.

Nhân dân thôn 1, xã Hưng Khánh tham gia làm đường giao thông nông thôn thôn 1 Khe Ngang

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã Hưng Khánh, nhân dân xã Hưng Khánh đã tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn tại thôn 1 Khe Ngang.

Thừu ủy quyền, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao Bằng công nhận xã Mậu Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Sáng 18/11, UBND huyện Văn Yên tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Mậu Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục