Văn Yên có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/1/2022 | 7:32:58 AM

YênBái - Kết thúc năm 2021, huyện Văn Yên có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 thôn NTM và 7 thôn NTM kiểu mẫu. Đến hết năm 2021, toàn huyện có 15/24 xã đạt chuẩn NTM.

Nhân dân xã Đại Sơn xây dựng đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Đại Sơn xây dựng đường giao thông nông thôn.

Kết thúc năm 2021, huyện Văn Yên có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là Ngòi A, Tân Hợp, Viễn Sơn, đạt 100% kế hoạch; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Đông Cuông, Đại Phác; có 10 thôn đạt NTM và 7 thôn NTM kiểu mẫu đạt các tiêu chí và đã được UBND huyện ban hành quyết định công nhận. Lũy kế đến hết năm 2021, toàn huyện có 15/24 xã đạt chuẩn NTM.

Với mục tiêu phấn đấu huyện đạt huyện NTM vào năm 2024, huyện Văn Yên đang tập trung chỉ đạo ưu tiên vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp gắn với phát huy lợi thế từng vùng; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch và thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, triển khai có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung huy động xã hội hóa nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa; phát động các phong trào thi đua để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. 

Thanh Tân

Tags Văn Yên nông thôn mới Đông Cuông Đại Phác

Các tin khác
Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” làm đường giao thông nông thôn ở xã Nghĩa Lộ.

Ngày 1/2/2020, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn sáp nhập vào thị xã Nghĩa Lộ và chuyển thành đơn vị hành chính xã. Địa phương đã được bổ sung vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ngay tại thời điểm đó.

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể là một trong những hoạt động được huyện Trấn Yên quan tâm.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, tôn tạo di sản văn hóa vật thể và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (XDĐSVH).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Xuân Long.

Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ trọng tâm trong chặng đường phát triển, huyện Yên Bình đã kịp thời cụ thể hóa các quy định của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ Chương trình XDNTM trên địa bàn. Qua đó, diện mạo các vùng quê ở Yên Bình ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Nhân dân thôn 6B, xã Việt Cường bê tông hóa đường nông thôn.

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đồng thời, duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới (NTM), phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành và ra mắt xã NTM nâng cao, thời gian qua, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên tập trung vận động nhân dân đóng góp tiền, vật chất, công lao động để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục