Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Yên Bái làm theo lời Bác
Chuyển biến từ học tập và làm theo lời Bác
Cập nhật: Thứ năm, 2/7/2015 | 2:46:46 PM Google Twitter
YBĐT -Quá trình thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục sửa chữa, các khuyết điểm, tồn tại gồm 13 việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai; đến nay đã thực hiện xong.
Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra mô hình trồng ngô vụ đông trên địa bàn.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: “Sau 4 năm gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tập thể, cá nhân các cấp ủy đã nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, cởi mở; đồng thời, kịp thời xây dựng các kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục sửa chữa, các khuyết điểm, tồn tại gồm 13 việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Nhờ vậy, đến nay, huyện đã thực hiện xong 13/13 việc. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã xác định và khắc phục 5 nhóm vấn đề lớn, gồm 200 việc cần tập trung sửa chữa và đến nay 200/200 việc được thực hiện xong”.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp trong toàn huyện đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc được nhân dân quan tâm như: vấn đề giải phóng mặt bằng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tình trạng khai thác khoáng sản, vật liệu trái phép trên địa bàn; vấn đề an sinh xã hội như cấp thẻ BHYT, phát gạo cứu đói, trợ cấp các đối tượng chính sách, học sinh bán trú, làm nhà 167, giải quyết việc làm; tình hình di dịch cư tự do; sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; khai thác, vận chuyển trái phép nguồn lâm sản; truyền đạo trái phép trên địa bàn; lừa gạt, mua bán phụ nữ ra nước ngoài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, huyện đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đổi mới công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc chống tư tưởng ỷ lại vào cộng đồng, Nhà nước của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để có được những kết quả trên, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải luôn làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tới 100% các chi, đảng bộ trong toàn huyện với các nội dung và chương trình hành động cụ thể, trọng tâm là chủ đề về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn bộ cán bộ, đảng viên. Hơn nữa, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, học tập chuyên đề, hàng năm đã được các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện nghiêm túc, nhất là nội dung sinh hoạt Đảng định kỳ gắn việc học tập với thảo luận, liên hệ thực tế việc rèn luyện đạo đức lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể theo từng chuyên đề học tập từng năm.

Cụ thể như, năm 2011 "Yên Bái học tập và làm theo lời Bác"; năm 2012, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; năm 2013 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; năm 2014 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và năm 2015 với chuyên đề "Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Từ những chuyên đề, những nội dung cụ thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện thấm nhuần được tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Vừ A Tủa - Bí thư Đảng bộ xã Hồ Bốn phấn khởi cho biết: “Học theo Bác, trong thời gian qua, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo nhân dân thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích sản xuất vụ đông, khai hoang mở rộng diện tích ruộng bậc thang, chú trọng đưa các loại giống lúa có năng suất cao vào sản xuất, nên sản lương thực có hạt năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm, xã đã chuyển đổi được 50ha lúa nương có năng suất thấp sang trồng ngô, nhờ vậy đến nay, tổng diện tích trồng ngô toàn xã có 165ha, sản lượng đạt 615 tấn, tăng 100ha và 465,5 tấn so với năm 2010”.

Người dân Mù Cang Chải đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Cũng như nhiều Đảng bộ khác trong toàn huyện, sau khi được nghiên cứu và học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc ở xã Chế Tạo đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đồng chí Giàng A Lềnh - Bí thư xã Chế Tạo cho biết: “Học theo Bác, cán bộ, đảng viên trong toàn xã có sự chuyển biến rõ nét, ý thức làm việc của cán bộ, đảng viên đã đi vào nền nếp, trách nhiệm của cán bộ được nâng cao, đặc biệt kịp thời giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nhiều gia đình đã xây dựng thành công tác mô hình phát triển kinh tế như mô hình nuôi cá trên núi; mô hình nuôi dê, nuôi ong mật, trồng cây sơn tra… góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững”.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác, bằng các việc làm cụ thể như: mô hình chăn nuôi giống gà đen bản địa của anh Giàng A Vàng - bản Dế Xu Phình A, xã Dế Xu Phình; mô hình tích cực sản xuất lúa vụ đông xuân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững của ông Hờ A Dao - bản Trống Là, xã Hồ Bốn; mô hình trang trại nuôi gà theo hướng cải tiến của anh Vàng A Chứ - bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề; mô hình xây dựng bản làng văn hóa của anh Sùng A Cở - Bí thư Chi bộ bản Sáng Nhù, xã Hồ Bốn... 

Ông Giàng Nhà Play, Trưởng dòng họ Giàng, bản Chế Tạo, xã Chế Tạo nói: "Học theo Bác Hồ thì mình phải biết làm từ những việc cụ thể, đó là vận động con cháu trong dòng họ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ra sức học tập tốt, lao động tốt để góp phần làm giàu chính đáng". Còn Chi bộ Trường PT DTNT THCS huyện Mù Cang Chải, thực hiện lời dạy Bác Hồ "Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải ra sức thi đua dạy tốt, học tốt", trong thời gian qua, tập thể cán bộ, trường luôn đoàn kết, thực hiện tốt quy chế chuyên môn và nội quy trong dạy học nên chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được bảo đảm. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 40 - 45%, tỷ lệ lên lớp đạt 99 -100%, có 80 - 85% giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, nhiều năm liền nhà trường có giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Có thể khẳng định, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, góp phần chuyển biến nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng để góp phần đưa kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua đạt 14,7%, cao hơn 3,25% so với giai đoạn 2005 - 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng dần giá trị công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 13 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với năm 2010. Đây  là những bông hoa tươi thắm chào mừng kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (2/7/1957- 2/7/2015) và là động lực, tiền đề để huyện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Văn Tuấn

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group