Sức sống của Chỉ thị 03

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/9/2015 | 9:42:58 AM

YênBái - YBĐT - Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 03 đã đi vào cuộc sống của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp giỏi được nhân rộng khắp các thôn bản vùng cao của tỉnh.
Các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp giỏi được nhân rộng khắp các thôn bản vùng cao của tỉnh.

Nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 4 năm qua, cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 và đợt sinh hoạt chính trị "Yên Bái học tập và làm theo lời Bác", đồng thời, xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 dựa trên phương châm “lấy việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là mục tiêu, là thước đo hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở”. Để Chỉ thị đi vào cuộc sống, các cấp ủy địa phương đã gắn việc học tập và làm theo lời Bác với các phong trào, các cuộc vận động lớn của Trung ương, của tỉnh và các ngành như: "Chung tay xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Năm không, ba sạch", "Vận động đồng bào Mông ăn chung một tết Nguyên đán"... tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở mỗi chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư từ vùng thấp tới vùng cao của tỉnh.

Căn cứ vào các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và yêu cầu thực tiễn, tỉnh Yên Bái đã xây dựng, ban hành hơn 50 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở cấp cơ sở, đặc biệt là việc kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Nếu như năm 2012, Tỉnh ủy thực hiện được 7 cuộc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại 7 Đảng bộ huyện, 15 Đảng bộ cơ sở; cấp huyện thực hiện gần 40 cuộc kiểm tra tại gần 100 chi, đảng bộ cơ sở thì năm 2013 con số này đã tăng lên 10 cuộc tại các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cấp huyện thực hiện hơn 80 cuộc kiểm tra tại gần 200 chi, đảng bộ cơ sở. Năm 2014, cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 7 Đảng bộ huyện và gần 20 chi, đảng bộ trực thuộc; cấp huyện đã kiểm tra và giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại gần 70 chi, đảng bộ trực thuộc. Qua việc học tập chủ đề xuyên suốt toàn khóa, các chuyên đề hàng năm và thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện bản thân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nhiều đồng chí đã tự giác, gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ sở, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Thể hiện rõ nhất qua tác phong làm việc của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, đơn vị là gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để đề xuất, tham mưu, chỉ đạo giải quyết công việc vừa có lợi cho dân vừa đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đó là việc bãi bỏ các quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp và ban hành quy định mới về các loại phí, lệ phí; bãi bỏ quy định cũ không còn phù hợp và ban hành quy định mới về danh mục giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; ban hành chính sách hỗ trợ giải thưởng văn học nghệ thuật và giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh; điều chỉnh một số nội dung Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015...

Thông qua chuyên đề của năm 2013: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; năm 2014: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và năm 2015: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"... được triển khai sâu rộng ở mỗi cơ quan, đơn vị, chi, đảng bộ từ tỉnh tới cơ sở gắn với cuộc sống, với công việc cụ thể hàng ngày của mỗi cá nhân, tập thể nên Chỉ thị 03 đã có sức sống mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, chủ động, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hình thành nên những nhân tố mới, tiêu biểu như: Thành ủy Yên Bái chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm gắn với thực hiện chủ đề của thành phố "Năm kỷ cương văn minh đô thị và thu hút nguồn lực đầu tư"; các huyện: Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn có phong trào phát huy vai trò nêu gương của già làng, người có uy tín trong cộng đồng, vận động đồng bào Mông ăn chung một tết, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Đảng bộ Sở Thông tin Truyền thông với mô hình "Phòng làm việc kiểu mẫu", Đảng bộ Báo Yên Bái đề ra yêu cầu "Ba không" đối với phóng viên khi đi cơ sở...

Thực tế cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong 4 năm qua ở Yên Bái đã được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Nhiều địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa tinh thần của Chỉ thị với những cách làm mới, sáng tạo gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Kết quả của những việc "làm theo Bác" đó chẳng những tạo sự chuyển biến toàn diện từ tư tưởng đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân mà còn góp phần quan trọng làm cho Chỉ thị 03 có được sức sống mạnh mẽ, lâu dài trong toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác
Thực hiện lời Bác dạy, nhiều giáo viên đã không ngừng nỗ lực và đạt thành tích cao trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Đổi thay rõ nét trong bức tranh giáo dục và đào tạo của tỉnh là mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đã được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Huấn luyện dân quân tại huyện Văn Chấn.

Năm 2018 vừa qua, với phương châm phấn đấu "Mỗi chiến sỹ là một tấm gương”, Ban CHQS huyện đã có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và giữ vững Đảng bộ Quân sự huyện "trong sạch, vững mạnh" nhiều năm liền.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ làm xét nghiệm.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: "… Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng…”.

Đồng bào vùng cao được hỗ trợ bằng nhiều biện pháp để khai thác tiềm năng đất đai phát triển chăn nuôi gia súc nâng cao đời sống kinh tế.

Thực hiện ý nguyện của Bác Hồ kính yêu, "Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục