Hiệu quả thiết thực từ học tập và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/11/2015 | 3:09:04 PM

YênBái - YBĐT - Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối) đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trong khối.

Đoàn viên thanh niên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao đổi kế hoạch thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đoàn viên thanh niên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao đổi kế hoạch thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối đã triển khai nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 03-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bảo đảm nội dung, thời gian, phù hợp với đặc thù của Đảng ủy Khối, các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Các chi, đảng bộ đã tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 03 đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

Qua quá trình học tập, quán triệt Chỉ thị 03, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối đã nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trau dồi, rèn luyện bản thân, ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân; vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được phát huy.

Trong 4 năm qua, các chi, đảng bộ cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu tích cực, có hiệu quả, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch. 100% các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" còn được đưa vào sinh hoạt các chi bộ đảng, gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, học tập theo chuyên đề từng năm, để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, nhiều chị bộ đã tổ chức được sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chi bộ kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, để từ đó có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để các chi bộ, đảng bộ cơ sở đánh giá phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Quá trình chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện các mô hình hiệu quả, cách làm phong phú trên tất cả các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã xuất hiện nhiêu mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo. Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, từ năm 2013 đã tập trung tuyên truyền việc xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo"; Chi bộ Sở Thông tin - Truyền thông, xây dựng Đề án "Phòng làm việc kiểu mẫu"; Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định "Quy trình phục vụ hội nghị cấp ủy"; Chi bộ Hội Cựu chiến binh với phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu hiến kế, hiến công, hiến đất, chung sức xây dựng nông thôn mới"; Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên với mô hình "Tủ sách học tập và làm theo lời Bác", Câu lạc bộ "Học tập và làm theo lời Bác"…

Cùng đó, Đảng ủy Khối còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hiệu quả, uốn nắn, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt, chiếu lệ, hình thức trong tổ chức thực hiện.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và tiếp tục được xác định là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục trong các cơ quan, đơn vị của thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

H.Q

  •  
Các tin khác
Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai (năm 2018) tại xã Nậm Có và trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng được những mô hình tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồ Chủ tịch đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang. Với ý nghĩa đó, từ số báo này, Báo Yên Bái mở chuyên mục "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

YBĐT - Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chiến sỹ trẻ Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần đưa hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân gần gũi hơn với nhân dân. 


Giảm chi phí vật tư đầu vào, Nhà máy Giấy Yên Hợp thực hiện tốt việc kiểm tra chất lượng để phân loại giá thu mua tre, vầu, nứa hợp lý.

YBĐT - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng việc tiết giảm chi phí vật tư đầu vào, Nhà máy Giấy Yên Hợp đã thiết thực học tập và làm theo lời Bác để thành công trong sản xuất, kinh doanh, trở thành một tập thể lao động xuất sắc, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục