Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Thi đua noi gương Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/5/2016 | 10:15:38 AM

YBĐT - Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhiều chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh  đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của đơn vị, tạo khí thế, động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

Đồng chí Vũ Vinh Quang - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết, Đảng bộ thành lập ngày 18/3/2011, đến nay, Đảng bộ có 67 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc với 1.931 đảng viên.

Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, các hội đoàn thể; hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở, tổ chức đoàn thể quần chúng xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt, Đảng bộ chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về nội dung, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Hằng năm, Đảng bộ Khối tổ chức các buổi học tập chuyên đề đến 100% chi, đảng bộ cơ sở và 98% số cán bộ, đảng viên, hội viên. Qua đó, đã có 100% đảng viên, hội viên đăng ký xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác sát với công việc được giao và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Các chi, đảng bộ cơ sở chủ động xây dựng chuẩn mực đạo đức theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Các chuẩn mực đề ra được chuẩn bị chu đáo và được tiến hành thảo luận trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, tác động tích cực đến ý thức thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cụ thể, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt 76%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của đơn vị, tạo khí thế, động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm tỉnh thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động bằng cách khoán sản phẩm cho người lao động, tạo cơ hội cho người lao động phát huy cao độ về chuyên môn, nghiên cứu cải tiến công nghệ. Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cụ thể việc học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp” và thực hiện tốt mục tiêu hành động “Trung thực, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả, sáng tạo”, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đảng bộ Công ty cổ phần Chè Liên Sơn đã vận động nhân dân thay thế giống chè trung du già cỗi, năng suất thấp chuyển sang trồng giống chè mới LDP1, LDP2 có năng suất, chất lượng cao; đồng thời, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảo quản chè…

Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong các doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu và đã có nhiều đề tài ứng dụng phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện những cá nhân gương mẫu, đi đầu như đồng chí Đặng Văn Linh - Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Yên Bái. Là người đứng đầu doanh nghiệp, đồng chí luôn năng động, nhạy bén, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm đầu tầu gương mẫu trong các hoạt động của đơn vị và tích cực tham gia các phong trào như: tiết kiệm điện trong sản xuất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện.

Đồng chí Hoàng Thị Bình - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã cùng cán bộ, đảng viên, người lao động vượt qua khó khăn, khẳng định thương hiệu, đứng vững trên thị trường. Bản thân đồng chí luôn tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của đơn vị…

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên người lao động, học theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng khối các doanh nghiệp càng thêm trong sạch, vững mạnh.

Quang Thiều

  •  
Các tin khác
Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai (năm 2018) tại xã Nậm Có và trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng được những mô hình tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồ Chủ tịch đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang. Với ý nghĩa đó, từ số báo này, Báo Yên Bái mở chuyên mục "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

YBĐT - Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chiến sỹ trẻ Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần đưa hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân gần gũi hơn với nhân dân. 


Giảm chi phí vật tư đầu vào, Nhà máy Giấy Yên Hợp thực hiện tốt việc kiểm tra chất lượng để phân loại giá thu mua tre, vầu, nứa hợp lý.

YBĐT - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng việc tiết giảm chi phí vật tư đầu vào, Nhà máy Giấy Yên Hợp đã thiết thực học tập và làm theo lời Bác để thành công trong sản xuất, kinh doanh, trở thành một tập thể lao động xuất sắc, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục