Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày bác hồ thăm yên bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Văn Chấn cụ thể hóa lời Bác dạy

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/5/2018 | 6:59:55 AM

YBĐT - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong chuyến thăm tỉnh Yên Bái vào 60 năm trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới. Đã có hơn 200 mô hình tập thể và 147 gương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn động viên người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với sản xuất hàng hóa.
Lãnh đạo huyện Văn Chấn động viên người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với sản xuất hàng hóa.

Từ những mô hình đoàn kết tại cơ sở...

Với 26 thôn, bản, Cát Thịnh là xã có địa bàn rộng nhất của huyện Văn Chấn và có đặc thù riêng là 100% thôn, bản đều có đồng bào các dân tộc và đồng bào theo đạo cùng chung sống. Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo luôn là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng được Đảng bộ xã Cát Thịnh xác định chú trọng và triển khai trong thực hiện lời dạy của Bác.
 
Đồng chí Hứa Văn Giáp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Thịnh cho biết: "Quan trọng nhất là phải gắn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để huy động sức mạnh nhân dân tham gia xây dựng, phát triển quê hương. Do đó, mọi hoạt động, mô hình điển hình tiên tiến đều được Đảng bộ xã hướng về cơ sở, đặc biệt là tại các thôn, bản vùng cao có đông đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo sinh sống và Đồng Hẻo chính là một điển hình tiên tiến như vậy”.

Rời khỏi Làng Lao hạ sơn định cư từ năm 1994, 88 hộ đồng bào Mông thôn Đồng Hẻo (trong đó có 69 hộ theo Công giáo) luôn biết ơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đã giúp họ được sinh sống trong điều kiện tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống "3 không” (không điện, không đường, không trường trạm) của hơn 20 năm trước kia.
 
Chính sự vận động của cán bộ xã, của cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể nhân dân và ban hành giáo Giáo họ Đồng Hẻo, 100% giáo dân trong thôn đã đoàn kết, thống nhất, thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà con luôn đoàn kết lương giáo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực trồng lúa nước, trồng ngô để có lương thực, ổn định cuộc sống, bắt tay vào trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc, quản lý, bảo vệ rừng...
 
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Hẻo Hờ A Chứ chia sẻ: "Bây giờ, người Mông Đồng Hẻo không để kẻ xấu lợi dụng, chia rẽ dân tộc nữa mà đã biết làm ăn rồi, đã trồng được hơn 50 ha cây quế, bồ đề, nuôi được gần 100 con trâu bò để bán ra ngoài. Tuy thu nhập chưa cao lắm nhưng các gia đình cũng mua sắm được nhiều đồ đạc, cho con em đến trường học tập đầy đủ hơn trước rồi đấy”.

... Đến những mô hình phát triển kinh tế

Có tiềm năng, lợi thế về đất đai, điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Thượng Bằng La đã xây dựng nghị quyết chuyên đề gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Mô hình chăn nuôi gia súc bán chăn thả đã mở ra hướng đi mới cho nhân dân các địa phương học tập và nhân rộng.
 
Các mô hình được xây dựng dù là tập thể hay cá nhân đều được định hướng chung là tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tạo mô hình kinh tế bền vững, nâng cao giá trị kinh tế, thu nhập cho nhân dân. 

Xã không khuyến khích cách làm rập khuôn, mà luôn vận động, hướng dẫn các hộ gia đình mạnh dạn thực hiện các mô hình mới phù hợp với khả năng và điều kiện của địa phương. Nhờ đó, Thượng Bằng La đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương triệu phú về phát triển kinh tế cho thu nhập hàng tỷ đồng, hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đặc biệt, một số đoàn viên trẻ đã học tập các điển hình đi trước để gây dựng mô hình riêng cho mình. Mạnh dạn đăng ký thực hiện mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị từ 2 năm trước, đảng viên trẻ Dương Trung Huỳnh, dân tộc Dao ở thôn 4 đã thực hiện thành công mô hình trồng trọt và chăn nuôi với hơn 1 ha cam các loại, duy trì thường xuyên 9 con bò lai sinh sản, mỗi năm xuất chuồng từ 7 con bê trở lên.
 
Tổng thu nhập năm vừa qua của gia đình anh đạt hơn 300 triệu đồng, đã trừ chi phí. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm và thu nhập thêm từ 160.000 đồng/ngày cho 3-4 lao động địa phương vào các dịp thu hoạch cam, bón phân cho toàn bộ diện tích cam của gia đình.
 
"Mô hình của đảng viên trẻ Dương Trung Huỳnh là một trong số rất nhiều mô hình điển hình tiên tiến được Đảng bộ xã Thượng Bằng La bồi dưỡng xây dựng. Kinh tế hộ gia đình phát triển sẽ là tiền đề để tăng thu nhập cho xã hội, cùng với địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu hàng năm” - đồng chí Hoàng Quân Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Bằng La khẳng định.

Chuyển biến trong nhận thức và hành động

Thấm nhuần lời dạy và tấm gương trong suốt cuộc đời cách mạng của Bác, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và noi theo; xây dựng, cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác vào mỗi chương trình, kế hoạch chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và nội dung cam kết của mỗi tập thể, cá nhân gắn với các chuyên đề học tập hàng năm.
 
Đã có hơn 200 mô hình tập thể và 147 gương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 21 mô hình cấp huyện, 309 mô hình cấp xã đăng ký tập trung vào các lĩnh vực: mô hình tổ chức Đảng điển hình tiên tiến; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gương cá nhân điển hình là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, lao động tại địa phương, trong các cơ quan, doanh nghiệp, thành phần kinh tế, học sinh, sinh viên...

Đồng chí Hoàng Hữu Thiển - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Chấn cho biết, "Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy huyện chỉ đạo hướng dẫn cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Riêng đối với việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện".

Đây chính là cơ sở cho mọi phong trào, hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành công việc thường xuyên, liên tục của các tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thanh Huyền

  •  
Các tin khác
Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (ĐBKDN) tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 30 đảng bộ và 43 chi bộ với 130 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 2.097 đảng viên.

Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai (năm 2018) tại xã Nậm Có và trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng được những mô hình tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồ Chủ tịch đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang. Với ý nghĩa đó, từ số báo này, Báo Yên Bái mở chuyên mục "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

YBĐT - Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chiến sỹ trẻ Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần đưa hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân gần gũi hơn với nhân dân. 


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục