Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2018)

Văn Yên: Noi gương Bác trong mỗi việc làm

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/5/2018 | 10:35:16 AM

YBĐT - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Văn Yên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và lan tỏa rộng khắp trong nhân dân... 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (đứng giữa) kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (đứng giữa) kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như ánh dương soi sáng trong mỗi việc làm, trong từng hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây đắp tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05, Đảng bộ huyện Văn Yên và đảng bộ các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

Xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; xác định khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Các chi bộ, cơ quan, các đoàn thể, đặc biệt là với cá nhân người đứng đầu đã quan tâm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực, rõ nét.

Trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, nội dung chuyên đề năm 2017, 2018 tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên với tỷ lệ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt 100%. 

100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch cá nhân bám sát nội dung được học tập, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được phân công.
 
Đồng chí Trần Huy Tuấn – Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết, nhờ việc triển khai đồng bộ, kịp thời, gắn với thực hiện các nghị quyết và các quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện luôn nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương, tiêu biểu như phong trào xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội...
 
Trên cơ sở đó, toàn Đảng bộ huyện đã xây dựng gần 200 mô hình tập thể và trên 90 cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều mô hình, điển hình được xây dựng có hiệu quả và từng bước nhân rộng tạo sự lan tỏa trong xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia”.

Thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xác định rõ các nội dung đột phá là thực hiện tốt việc xây dựng và cam kết thực hiện tốt vai trò nêu gương, gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện, trọng tâm là đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Theo đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đã không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức theo phong cách Hồ Chí Minh; các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể trong toàn Đảng bộ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề "Cán bộ, công chức, viên chức huyện Văn Yên đổi mới tác phong, lề lối làm việc với phương châm: Trung thành, tận tụy, sáng tạo, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức đã có những chuyển biến rõ rệt và trở thành nề nếp; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; đồng thời, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, đổi mới tác phong lề lối công tác.
 
Một trong những chuyển biến rõ nét đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực. 

Cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và trách nhiệm nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân.

Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chú trọng vào việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đảng bộ các cấp huyện Văn Yên đã tạo môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và thể hiện vai trò của mình; coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình.
 
Cùng với việc nhân rộng điển hình các chi, đảng bộ đã phát hiện những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt. Nhân dân các dân tộc từ vùng thấp đến vùng cao đã ra sức thi đua lao động sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả. 

Chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đưa các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao, có chỗ đứng vững chắc vào trồng trọt và chăn nuôi. Mỗi người dân Văn Yên đã biết phát huy lợi thế của địa phương để hình thành các mô hình kinh tế tổng hợp, phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, liên kết ổn định đầu ra cho sản phẩm.
 
Huyện đã hình thành những vùng thâm canh, chuyên canh phù hợp với đặc điểm và điều kiện tự nhiên của từng địa phương như: vùng lúa, vùng quế, vùng cây công nghiệp và cây nguyên liệu giấy; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao; thực hiện sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: tinh dầu quế, tinh bột sắn, gỗ ván ép và gỗ ép thanh. 

Đến nay, toàn huyện Văn Yên đã đăng ký xây dựng 231 mô hình, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và thuộc các loại hình khác nhau như: chi bộ điển hình, khu dân cư điển hình tiên tiến, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu, gương điển hình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, quốc phòng – an ninh....
 
Cũng từ việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà nhiều mô hình mới được xây dựng đã cho thấy sự phát triển tốt, mang lại hiệu quả như: trồng bưởi Diễn, cam Vinh, trồng húng quế xuất khẩu, nuôi ếch, nuôi lợn rừng… Từ những mô hình này đã từng bước cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống cho nhân dân.
 
Ông Đỗ Hữu Tình ở thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết: "Học theo Bác và noi gương Bác, tôi đã mạnh dạn đầu tư làm kinh tế trang trại tổng hợp. Với 6 ha đất đồi rừng, tôi tập trung nguồn lực phát triển cây quế, kết hợp với đào 5.000 m2 ao để nuôi cá. Vài năm gần đây, đặc biệt là từ khi địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi đã thay đổi phương thức, tư duy làm ăn với việc bỏ vốn xây dựng hệ thống chuồng trại mua 12 con hươu để lấy nhung và sinh sản, kết hợp nuôi 15 con lợn rừng và 4 con trâu nái. Mới đây, tôi lại đầu tư nuôi 150 con thỏ. Mỗi năm, gia đình tôi đã cung ứng nhung, hươu thịt bảo đảm an toàn và các loại con giống cho thị trường trị giá trên 250 triệu đồng”.

Để việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu ứng tích cực, Đảng bộ huyện Văn Yên đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, nổi bật là việc thực hiện nghi thức chào cờ - hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, tạo khí thế bắt đầu một tuần làm việc với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc, để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến các xã, thị trấn thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đến nay, việc tổ chức chào cờ - hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ ở 6 chi, đảng bộ mà Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên chọn làm điểm để nhân rộng đã thực sự trở thành nghi thức thường xuyên.

Mỗi việc làm, mỗi mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện được trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, đồng thời góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. 

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện Văn Yên đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Nhài – Mỹ Vân

  •  
Các tin khác
Lãnh đạo xã Hán Đà trao đổi với các tổ chức, đoàn thể về kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 năm 2019.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, những năm qua, Đảng bộ xã Hán Đà, huyện Yên Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều mô hình, cách làm hay, gắn liền với hoạt động thực tiễn của cuộc sống.

Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (ĐBKDN) tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 30 đảng bộ và 43 chi bộ với 130 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 2.097 đảng viên.

Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai (năm 2018) tại xã Nậm Có và trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng được những mô hình tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồ Chủ tịch đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang. Với ý nghĩa đó, từ số báo này, Báo Yên Bái mở chuyên mục "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục