Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948 – 2018) và 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Thành phố Yên Bái: Nhiều chuyển biến trong học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/5/2018 | 1:41:20 PM

YBĐT - Các chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký trên 100 tập thể, cá nhân mô hình, điển hình tiên tiến để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo thành phố Yên Bái kiểm tra hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn.
Lãnh đạo thành phố Yên Bái kiểm tra hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn.


Chi bộ Khu dân cư Yên Minh 8 thuộc Đảng bộ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã nhiều năm nay được công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Có được kết quả này là nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Chi bộ Khu dân cư Yên Minh 8 đã gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Chi bộ đặc biệt tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì tốt chế độ sinh hoạt, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và nhân dân.

Ngoài việc nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, Chi bộ đổi mới phương thức lãnh đạo, thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực; đồng thời, phân công, giao trách nhiệm cho từng đảng viên phụ trách và giám sát việc triển khai thực hiện. Chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.
 
Đồng chí Bùi Hòa Bình - Bí thư Chi bộ Khu dân cư Yên Minh 8 cho biết: "Chúng tôi luôn luôn xác định sự đoàn kết trong Đảng quan trọng như con ngươi của mắt mình. Do vậy, Chi bộ chú trọng gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chi ủy cũng như trong Chi bộ đều bàn bạc cụ thể đưa ra sự nhất trí cao từ trong Đảng, sau đó mới triển khai đến quần chúng nhân dân bảo đảm phương châm dân biết, dân làm, dân kiểm tra, từ đó mới tạo được khí thế trong khu dân cư”.

Nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Minh Bảo đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của chỉ thị thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Như lồng ghép các nội dung của chỉ thị vào nghị quyết Đảng bộ hàng tháng, hàng quý để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên; trong đó, chú trọng các chuyên đề gắn với đạo đức, tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và địa phương.
 
Theo đó, Đảng bộ đã tiến hành xây dựng 6 mô hình điển hình, tiên tiến đăng ký với thành phố và 62 mô hình tập thể, cá nhân thực hiện tại Đảng bộ xã. Để đạt hiệu quả, Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các tiêu chí ở mỗi chi bộ và từng cán bộ, đảng viên. Trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên đều tích cực, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
 
Nhiều hộ dân thành phố Yên Bái đầu tư chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.
 
Đồng chí Phạm Thị Hồng Thắm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Bảo cho biết: "Đối với Đảng bộ xã, chúng tôi đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cũng như là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc học tập triển khai những điểm cốt lõi cơ bản, những điểm mới trong thực hiện Chỉ thị số 05 và làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của đời sống xã hội”.

Như vậy, sau gần hai năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 05 đang đi dần vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp, các chi, đảng bộ triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề theo năm với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt trên 95%.
 
Sau khi học tập các chuyên đề, mỗi đảng viên đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của người đảng viên. Theo nội dung đăng ký này, các chi, đảng bộ trực tiếp chỉ đạo sự giám sát và theo dõi sự phấn đấu tu dưỡng của từng đảng viên. Từ đó, giúp cho các đảng viên có nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương.
 
Đồng chí Đoàn Đức Thuận - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái khẳng định: "Các chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký trên 100 tập thể, cá nhân mô hình, điển hình tiên tiến để triển khai thực hiện. Các cấp ủy, đơn vị đã nhận thức sâu sắc việc lựa chọn xây dựng mô hình, điển hình, chủ động lựa chọn để xây dựng mô hình, từ đó nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các mô hình được lựa chọn xây dựng đều bám sát theo các nội dung tiêu chí về tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân điển hình tiên tiến do Thành ủy hướng dẫn".

" Sau khi đăng ký mô hình, các cấp ủy đã triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về các mô hình, các nội dung cần thực hiện để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên chính là ở cái tâm trong sáng, đức độ hy sinh vì việc dân, việc nước. Đó chính là cái cốt của học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Đảng ta và cả đội ngũ cán bộ, đảng viên hướng tới để xây dựng, gìn giữ mối quan hệ bền chặt, máu thịt giữa Đảng và nhân dân”. Ông Thuận nói thêm. 

Thời gian tới, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp theo phương châm trên trước, dưới sau.
 
Cùng với làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực. Từ đó, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng thân thiện và tích cực, tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Kim Thúy - Minh Chín

  •  
Các tin khác
Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (ĐBKDN) tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 30 đảng bộ và 43 chi bộ với 130 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 2.097 đảng viên.

Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai (năm 2018) tại xã Nậm Có và trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng được những mô hình tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồ Chủ tịch đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang. Với ý nghĩa đó, từ số báo này, Báo Yên Bái mở chuyên mục "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

YBĐT - Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chiến sỹ trẻ Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần đưa hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân gần gũi hơn với nhân dân. 


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục