Nghĩa Phúc giữ vững kỷ luật, kỷ cương công vụ

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/5/2018 | 8:14:52 AM

YBĐT - Nghĩa Phúc xác định khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt học tập và tăng cường công tác quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dân xã Nghĩa Phúc tích cực tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Nghĩa Phúc tích cực tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Từ việc chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nên sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05), xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã có được kết quả thiết thực trong tăng cường công tác quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để tinh thần của Chỉ thị 05 lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội, bên cạnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, Đảng ủy xã Nghĩa Phúc đã quán triệt, học tập đầy đủ nội dung Chỉ thị 05, nghiêm túc trong xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện toàn khóa, kế hoạch học tập chuyên đề của từng năm, đồng thời chỉ đạo cấp ủy từ xã tới chi bộ triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị, xây dựng kế hoạch học tập và triển khai nội dung tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.
 
Nghĩa Phúc xác định khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 2 nhiệm vụ then chốt là: Đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; Tăng cường công tác quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
 
Qua đó, việc xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ và ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại UBND xã Nghĩa Phúc được thực hiện nghiêm túc, được sao gửi toàn thể cán bộ công chức, cán bộ hợp đồng và niêm yết tại UBND xã. 

Xã còn thực hiện niêm yết công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nắm bắt các thủ tục hành chính, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
 
Nội dung các kế hoạch cá nhân cơ bản đã bám sát 6 nội dung trọng tâm và 7 nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
 
Bên cạnh xây dựng các chuẩn mực, quy định, ký cam kết, công tác thông tin, tuyên truyền…, năm 2017, các cấp ủy chi bộ đã lựa chọn, đăng ký với Đảng ủy 8 mô hình tập thể, 7 mô hình hộ gia đình, 3 mô hình cá nhân điển hình. Năm 2018, qua rà soát đánh giá các mô hình, Đảng ủy xã lựa chọn đăng ký với Thị ủy 4 mô hình tập thể.
 
Đặc biệt, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các mô hình tập thể, cá nhân điển hình đã đăng ký với Đảng ủy và Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã họp phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp phụ trách, giúp đỡ, hướng dẫn việc xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ…
 
Qua triển khai thực hiện, bước đầu cho thấy cơ bản các mô hình tập thể, cá nhân đã đăng ký đều có những thành tích, tính khả thi cao, đem lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở…

Một trong những nội dung được Đảng ủy xã Nghĩa Phúc đặc biệt quan tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào nội dung, chương trình sinh hoạt, chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Nghĩa Phúc đã xây dựng kế hoạch triển khai và chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 trong chương trình công tác của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ sở.
 
Mỗi cấp ủy chi bộ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung đột phá, những công việc cần làm ngay để xây dựng phương án, biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ và đảng viên tổ chức ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 
Bên cạnh tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05, Nghĩa Phúc chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, gương người tốt việc tốt của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiêm túc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với các quan điểm sai trái phản động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở thôn bản.
 
Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời; nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm năm 2017 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), rà soát, bổ sung, xác định rõ những việc trọng tâm cần làm ngay trong năm 2018.
 

Dân quân xã Nghĩa Phúc giúp dân xuống giống ngô.

Theo đồng chí Lò Văn Phan - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phúc, năm 2018, việc học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy xã Nghĩa Phúc tổ chức triển khai tới toàn thể các chi bộ học tập chuyên đề năm 2018 đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Tăng cường giám sát việc thực hiện ký cam kết các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và sự thống nhất về ý chí hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Đặc biệt là thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tăng cường kiểm tra nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, uốn nắn, kiểm tra kịp thời những trường hợp có dấu hiệu vi phạm...

Khánh Linh

  •  
Các tin khác
Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (ĐBKDN) tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 30 đảng bộ và 43 chi bộ với 130 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 2.097 đảng viên.

Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai (năm 2018) tại xã Nậm Có và trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng được những mô hình tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồ Chủ tịch đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang. Với ý nghĩa đó, từ số báo này, Báo Yên Bái mở chuyên mục "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

YBĐT - Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chiến sỹ trẻ Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần đưa hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân gần gũi hơn với nhân dân. 


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục