Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Yên Bái làm theo lời Bác
Học Bác, xây dựng tác phong người đứng đầu
Cập nhật: Thứ sáu, 29/6/2018 | 8:11:03 AM Google Twitter
YBĐT - Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những giá trị đặc trưng của tư tưởng, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, phong cách Hồ Chí Minh mang đậm tính chất dân tộc và hiện đại, khoa học và cách mạng… của một nhân cách lớn, một trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng, nhân văn của nhà văn hóa lớn trên thế giới.
Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và hoạt động của Người, tạo thành chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xây dựng cho mình một phong cách lãnh đạo đúng đắn, khoa học, phù hợp và hiệu quả; phong cách ấy thể hiện trong việc tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Bác luôn lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người "không quan trọng”.
 
Người yêu cầu các cán bộ của Đảng phải tôn trọng nguyên tắc dân chủ, từ dân chủ trong Đảng đến dân chủ trong các cơ quan đại biểu của dân, thực hiện đường lối quần chúng. Cùng với nguyên tắc tập trung dân chủ, Bác rất coi trọng công việc kiểm tra, kiểm soát.
 
Theo Bác, sau khi nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt việc thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn liền với công việc kiểm tra, kiểm soát, Người nói: "Muốn tốt, phải đi tận nơi, xem tận chỗ”.

Cuối cùng là phong cách nêu gương. Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về sự nêu gương, lời nói đi đôi với việc làm, luôn nêu gương trước để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân noi theo. Hẳn mỗi người trong chúng ta đã được đọc, được nghe câu chuyện mỗi bữa Bác Hồ bốc một nắm gạo bỏ vào hũ hưởng ứng phong trào "Hũ gạo kháng chiến”.

Nhắc lại một số nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đúng vào dịp Đảng bộ tỉnh kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập, giữa lúc quân và dân đang ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái để mỗi chúng ta, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương tự soi rọi lại mình, tiếp tục giữ gìn mối đoàn kết, phát huy hơn nữa tinh thần dân chủ trong cơ quan, trong tổ chức Đảng.
 
Vai trò của cá nhân người đứng đầu là rất lớn nhưng không phải ai cũng nắm hết được mọi vấn đề, giỏi hết được tất cả các lĩnh vực, chưa kể người lãnh đạo đảng bộ một địa phương xuất phát là cán bộ một chuyên ngành, trước đó chỉ  công tác ở ngành, lĩnh vực nhất định, chưa từng kinh qua cơ sở..., chính vì vậy phải biết lắng nghe và không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Câu nói "lãnh đạo không phải là người giỏi nhất nhưng phải là người tập hợp được tất cả mọi người” luôn có giá trị thực tiễn.

Ông Nguyễn Huy Hảo - một đảng viên lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thành phố Yên Bái nhận xét: "Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhiều huyện, thị của nhiệm kỳ này đều là những trí thức trẻ, được đào tạo bài bản, về đảm trách những vị trí chủ chốt đã rất tích cực đi cơ sở, giữ gìn được mối đoàn kết và phát huy được tinh thần dân chủ…
 
Đó là kết quả của sự rèn luyện, phấn đấu và học tập tư tưởng, phong cách của Bác Hồ. Mong rằng, từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như công cuộc chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chúng ta sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí cán bộ chủ chốt ở cơ quan, đơn vị, địa phương có phẩm chất trong sáng, có trình độ chuyên môn, có kỹ năng quản lý và phong cách lãnh đạo, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới”.

Tiếp tục học tập, phấn đấu và rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng quản lý, phong cách lãnh đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trở thành yêu cầu bắt buộc của mỗi cán bộ quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Lê Phiên
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group