Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2018 | 7:52:50 AM

YBĐT - Hai năm qua, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lãnh đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt được những kết quả tích cực, toàn diện.

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn gắn nội dung Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong các buổi sinh hoạt.
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn gắn nội dung Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong các buổi sinh hoạt.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 05, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, trong đó nhấn mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.
 
Theo đó, Chi bộ đã thực hiện đồng bộ việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 05 với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá của đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện.
 
Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 được Chi ủy Chi bộ tiến hành nghiêm túc, bài bản, theo đúng kế hoạch nên đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, hiệu quả hoạt động của cơ quan và các đoàn thể; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 05, coi đây là công việc thường xuyên, vừa là nhiệm vụ quan trọng trước mắt vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài.
 
Chi bộ đã tổ chức họp để phổ biến, quán triệt và triển khai những nội dung của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên; nêu rõ những yêu cầu mới, những nội dung quan trọng của Chỉ thị. Chỉ đạo kịp thời đưa nội dung Chỉ thị số 05, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lên mạng nội bộ để cán bộ, đảng viên thường xuyên, chủ động nghiên cứu, học tập, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 
Để Chỉ thị số 05 từng bước đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, Chi bộ đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05, trọng tâm là: Kế hoạch toàn khóa và kế hoạch chuyên đề số 03, 04, 06 thực hiện Chỉ thị số 05 trong năm 2017, 2018; Kế hoạch số 09 xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 10 thực hiện nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018...
 
Hầu hết các văn bản này đều xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình Chi bộ và cơ quan, các đoàn thể; có lộ trình, tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể và được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả, thực chất, thiết thực; thường xuyên theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện.
 
Ngoài ra, Chi bộ còn tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến 100% đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan và yêu cầu viết tay bài thu hoạch cá nhân nộp về Chi ủy theo quy định.
 
Để xác định khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện 5 nội dung trọng tâm và 3 nhiệm vụ chủ yếu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên.
 
Cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thật sự là tấm gương về đạo đức, lối sống, không phô trương, hình thức, lãng phí; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú. 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ, khoa học, sâu sát, năng động, hiệu quả; giữ vững nguyên tắc "tập trung dân chủ", "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"; tác phong làm việc tận tụy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; nói, viết ngắn gọn, dễ hiểu; xây dựng văn hóa ứng xử chân thành, trung thực, giản dị, khiêm tốn; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Theo đó, việc đưa nội dung Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào các buổi sinh hoạt chi bộ đã được Chi ủy thực hiện nghiêm túc.

Ngoài việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể, Chi ủy Chi bộ còn chỉ đạo đưa các tác phẩm báo chí, các video clip nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lên mạng nội bộ cơ quan để cán bộ, đảng viên chủ động bố trí thời gian nghiên cứu, tìm hiểu.
 
Thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tạo được bước chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ.
 
Từ đó, góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan, các đoàn thể vững mạnh, tạo tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xứng đáng là cơ quan tham mưu với Tỉnh ủy về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác
Thực hiện lời Bác dạy, nhiều giáo viên đã không ngừng nỗ lực và đạt thành tích cao trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Đổi thay rõ nét trong bức tranh giáo dục và đào tạo của tỉnh là mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đã được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Huấn luyện dân quân tại huyện Văn Chấn.

Năm 2018 vừa qua, với phương châm phấn đấu "Mỗi chiến sỹ là một tấm gương”, Ban CHQS huyện đã có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và giữ vững Đảng bộ Quân sự huyện "trong sạch, vững mạnh" nhiều năm liền.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ làm xét nghiệm.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: "… Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng…”.

Đồng bào vùng cao được hỗ trợ bằng nhiều biện pháp để khai thác tiềm năng đất đai phát triển chăn nuôi gia súc nâng cao đời sống kinh tế.

Thực hiện ý nguyện của Bác Hồ kính yêu, "Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục