Yên Bái nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/8/2018 | 8:13:44 AM

YBĐT - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, điển hình tiên tiến đang được nhân rộng, mang lại hiệu quả tích cực.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Âu Lâu trao đổi với các đảng viên Chi bộ thôn Đồng Đình về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Âu Lâu trao đổi với các đảng viên Chi bộ thôn Đồng Đình về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05.

Xác định rõ việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 43 về "Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị".
 
Trong đó, yêu cầu các mô hình, điển hình phải thực sự là những sản phẩm, kết quả cụ thể thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền; quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm nghiêm túc, thực chất, tránh mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực; xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng mô hình, điển hình trong từng cấp, từng lĩnh vực. 

Nắm chắc những yêu cầu đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo việc xác định, đăng ký xây dựng mô hình, điển hình của cấp mình bằng kế hoạch cụ thể, sát thực tế.
 
Theo đó, phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện, hỗ trợ, bồi dưỡng để xây dựng các mô hình trở thành điển hình bảo đảm tính bền vững, tạo được sự lan tỏa, nhân rộng và trở thành phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Điển hình như cách làm của Chi bộ thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ xã về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Đảng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng điển hình tập thể.
 
Thực hiện Hướng dẫn số 37 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc xây dựng mô hình, điển hình tập thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Âu Lâu đã họp triển khai và chỉ đạo chọn mô hình Chi bộ thôn Đồng Đình để xây dựng tổ chức đảng điển hình của Đảng bộ. 

Sau khi tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ nhất trí, trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng bộ đảm nhận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy cùng giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt cho Chi bộ thôn Đồng Đình.
 
Đồng Đình là thôn rất đoàn kết, có số lượng đảng viên đông thứ hai, sau thôn Nước Mát, đồng chí Bí thư Chi bộ Hồ Thị Thạch - nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có thâm niên 3 khóa làm Bí thư Chi bộ có năng lực và uy tín nên mọi công việc của Chi bộ cứ trôi băng băng. Từ việc xây dựng nề nếp sinh hoạt cho tới nội dung buổi họp đều được các đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc.
 
Đó là, bảo đảm cán bộ, đảng viên có mặt trước từ 5 - 10 phút, ăn mặc chỉnh tề, không mặc áo không cổ; 100% đảng viên có sổ ghi chép, theo dõi nội dung sinh hoạt. Nếu như trước đây, tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, ý kiến phát biểu chỉ tập trung vào một vài cá nhân, không bảo đảm tính dân chủ, hiệu quả thì nay, 100% đảng viên của Chi bộ Đồng Đình đều tự giác phát biểu ý kiến xây dựng.
 
Trong các nội dung sinh hoạt, đều gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ của mỗi đảng viên như: nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu; đổi mới phong cách, tác phong trong công tác nói đi đôi với làm cho dân tin; đảng viên phụ trách hộ phải gần dân, sát từng hộ gia đình; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; lắng nghe và chung tay giải quyết những kiến nghị, thắc mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân ngay tại thôn mình.
 
Bí thư Chi bộ Hồ Thị Thạch khẳng định: "Việc này cũng phải thực hiện từng bước. Đầu tiên, Chi bộ mời đảng viên tham gia phát biểu, sau đó là chỉ định phát biểu. Dần dần mọi người quen nếp nên cuộc sinh hoạt nào cũng phát biểu rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Đảng hết sức quý báu và đã trở thành nề nếp sinh hoạt của Chi bộ".
 
Vậy là, khi tất cả cán bộ, đảng viên đều đồng tâm, nhất trí trong cuộc họp thì việc triển khai thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của thôn đều rất thuận lợi và nhanh chóng. Hiệu quả, cách làm từ mô hình điển hình của Đồng Đình đã lan tỏa sang các thôn khác của Âu Lâu, góp phần tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi, một sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thôn trong xã, làm động lực để Âu Lâu về đích sớm trong phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới của Đảng bộ thành phố Yên Bái.

Thực tế việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh cho thấy, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua cách làm sáng tạo và hiệu quả của mỗi mô hình, điển hình được tập thể chung tay xây dựng.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định rõ việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác trở thành hành động thực tiễn, hiệu quả, thiết thực chính là một trong ba nội dung đột phá mà Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 100% các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã khẩn trương ban hành kế hoạch xây dựng mô hình, điển hình của cấp mình và tổ chức khảo sát, lựa chọn, đăng ký các mô hình cấp tỉnh. Kết quả, toàn tỉnh đã có 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký xây dựng 14 mô hình với 197 tập thể và 96 cá nhân. Ngoài ra, còn có hàng ngàn tập thể, cá nhân được cấp ủy cơ sở đăng ký xây dựng mô hình, điển hình ở cấp huyện và cấp tương đương.
 
Có thể nói, quá trình xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, nhiều cấp ủy đã nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên và thực hiện "dân vận khéo" trong công tác tổ chức thực hiện nên đạt hiệu quả thiết thực.
 
Điển hình là 14 mô hình, 177 tập thể, 20 hộ gia đình đăng ký xây dựng: tập thể tổ chức cơ sở đảng và chi bộ tiêu biểu; điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; điển hình "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tổ chức hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị điển hình tiên tiến cùng các mô hình: thi đua thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; không sinh con thứ ba trở lên, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; dòng họ khuyến học và gần 100 cá nhân điển hình là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang; người lao động trong các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác và các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu của tỉnh.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh tới cơ sở và hiệu quả từ các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tất cả các tổ chức cơ sở đảng ở Yên Bái.
 
Những cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những quyết tâm và nỗ lực trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ là động lực mạnh mẽ góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Các mô hình, điển hình "05” đã và đang lan tỏa hiệu ứng tích cực ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ là những viên gạch hồng tạo nền móng vững chắc xây nên vườn hoa việc tốt dâng Người nhân kỷ niệm tròn 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018).

Thanh Hương

  •  
Các tin khác
Anh Lý Văn Thiểu - dân tộc Dao ở xã Yên Thành nhiều năm tình nguyện lái đò chở học sinh qua hồ Thác Bà đến trường.

Những điển hình tiên tiến không chỉ tỏa sáng trên sân khấu hội thi, mà vẫn sẽ mãi là tấm gương để cộng đồng tôn vinh, nhân rộng ở địa phương, đơn vị và khơi nguồn năng lực nội sinh cho sự phát triển của quê hương trong nay mai.

Đọc Báo Yên Bái là một sở thích đặc biệt của cụ Trần Tính.

“Còn sống thì còn đóng góp trí tuệ để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là tâm huyết của cụ Trần Tính - cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên Chi bộ 6, Đảng bộ phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ).

Anh Vàng A Rua tận dụng diện tích đất trống để trồng cỏ chăn nuôi gia súc.

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, điều kiện cuộc sống rất khó khăn; bởi vậy, mong muốn thoát nghèo luôn là trăn trở đối với anh Vàng A Rua ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Ngay khi được xã, huyện tuyên truyền chủ trương chuyển đổi đất lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô đồi, anh đã mạnh dạn đi đầu.

Các thí sinh tham gia Hội thi kể chuyện về Bác Hồ tại cụm thi số 3, vòng thi sơ khảo cấp huyện.

Nhằm triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” ở các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục