Thị xã miền Tây học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/9/2018 | 8:15:00 AM

YBĐT - Trong năm 2016 - 2017, thị xã Nghĩa Lộ đã vận dụng sáng tạo các nội dung Chỉ thị 05 vào thực tiễn gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mô hình chuyển đổi đất ruộng sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao của xã Nghĩa Lợi - một trong những mô hình điểm trong học tập và làm theo Bác.
Mô hình chuyển đổi đất ruộng sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao của xã Nghĩa Lợi - một trong những mô hình điểm trong học tập và làm theo Bác.

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ hiện có 35 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, 14 đảng bộ, 21 chi bộ, 129 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 2.370 đảng viên. Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong, phong cách, lề lối công tác.
 
Cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là việc nâng cao xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên đối với chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Bên cạnh đó, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, góp phần tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong công việc.
 
Từ đó, tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

Để việc thực hiện Chỉ thị sát với tình hình thực tiễn trong toàn Đảng bộ, Thị ủy đã tiến hành rà soát, xác định khâu đột phá và những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ban hành kế hoạch triển khai các nội dung thực hiện Chỉ thị, kế hoạch được xây dựng với các nội dung chi tiết, phù hợp, sát thực với tình hình thực tiễn của thị xã và cơ sở.
 
Tập trung chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và xác định các nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Trong đó, năm 2017, Đảng bộ thị xã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như: tập trung thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, gần dân, sát dân...
 
Năm 2018, Đảng bộ thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực (Năm 2018, qua rà soát đánh giá các mô hình, Thị ủy lựa chọn đăng ký với tỉnh 31 mô hình, trong đó có 15 mô hình tập thể, 8 mô hình hộ gia đình, 8 mô hình cá nhân điển hình).

Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và đến từng cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chủ đề học tập hàng năm.

Cụ thể năm 2016 với chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2017 là "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và năm 2018 là "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Sau khi quán triệt, chỉ đạo 100% chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và thảo luận nội dung chuyên đề, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện của chi, đảng bộ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cốt lõi của chuyên đề trong đoàn viên, hội viên và nhân dân... Thị xã đã đưa nội dung Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.
 
Qua kiểm tra, theo dõi, đại đa số các cấp ủy cơ sở đã quan tâm làm tốt, hàng tháng, trong các kỳ sinh hoạt đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên. Năm 2017, Thị ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tổ chức kiểm tra hồ sơ của 41/41 chi, đảng bộ cơ sở; năm 2018, kiểm tra trực tiếp công tác tuyên giáo gắn với kiểm tra, nắm bắt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đối với 35/35 chi, đảng bộ cơ sở. 

Qua đó, kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những đơn vị còn hạn chế trong tổ chức thực hiện nhằm đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên...

Qua 2 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thị xã đã và đang tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp, từ đó làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa ngày càng sâu rộng, thực chất trong cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng quê hương Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng - Tổ 2, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ


Từng công tác trong ngành giáo dục huyện Văn Chấn, nghỉ hưu, ông Sáng được bà con tổ dân phố tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ phường Tân An. Ở cương vị nào ông cũng phát huy năng lực, không ngừng trau dồi nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên và luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những đóng góp tích cực trong các mặt hoạt động, ông Nguyễn Ngọc Sáng là điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thị xã.
Bà Hoàng Thị Loan - thôn Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi


Nguyên là nữ Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi và hiện là chủ một Homestay, bà Hoàng Thị Loan được nhiều người biết đến với đức tính giản dị, gương mẫu đi đầu. Trong công tác, cuộc sống hàng ngày, bà Loan luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.
 
Về nghỉ hưu, bà vẫn rất nhiệt tình với các công tác xã hội, thường xuyên cùng chính quyền xã vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kinh doanh du lịch dịch vụ phát triển, bà Loan nhiệt tình hướng dẫn, truyền lại kinh nghiệm cho mọi người.
 
Với những đóng góp tích cực trong các mặt hoạt động, bà Hoàng Thị Loan là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đề nghị tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

Thu Hiền

  •  
Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Mậu Đông cùng cán bộ thôn Ngọn Ngòi động viên các hộ dân hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông.

Một trong những nội dung đột phá năm 2017 của Đảng bộ Mậu Đông là chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể... vận động nhân dân thôn Cầu Khai, thôn 2, thôn 3, thôn 4 và thôn 8 đóng góp kinh phí làm đường bê tông qua đường sắt để nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn.

Lãnh đạo xã Hán Đà trao đổi với các tổ chức, đoàn thể về kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 năm 2019.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, những năm qua, Đảng bộ xã Hán Đà, huyện Yên Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều mô hình, cách làm hay, gắn liền với hoạt động thực tiễn của cuộc sống.

Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (ĐBKDN) tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 30 đảng bộ và 43 chi bộ với 130 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 2.097 đảng viên.

Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai (năm 2018) tại xã Nậm Có và trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng được những mô hình tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục