Học Bác thiết thực và hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/4/2019 | 8:27:00 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã thường xuyên ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn với những nội dung cụ thể, phù hợp.

Học tập Bác, công nhân lao động Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam tại huyện Trấn Yên tiết kiệm thời gian, hăng say lao động sản xuất.
Học tập Bác, công nhân lao động Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam tại huyện Trấn Yên tiết kiệm thời gian, hăng say lao động sản xuất.

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn về thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ” triển khai đến các cấp công đoàn. Đồng thời, chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tham mưu giúp cấp ủy phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống với những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành và triển khai có hiệu quả Quyết định số 158 về quy định cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia sinh hoạt và hoạt động tại các loại hình CĐCS, với mục đích "Lắng nghe cơ sở, giúp cơ sở và học cơ sở”.

Sau 3 năm thực hiện Quyết định 158, cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động; hiểu được những khó khăn, thuận lợi từ cơ sở để có những tham mưu trúng, đúng thời điểm, phù hợp với cơ sở. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và đăng ký những việc làm theo cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Căn cứ vào nội dung hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thị xã đã hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu nội dung chuyên đề đến CNVCLĐ. Từ đó, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong CNVCLĐ”. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều cán bộ, đảng viên đã thực sự xây dựng được phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, chất lượng. Triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng những việc làm thiết thực: giữ gìn kỷ cương làm việc, tiết kiệm thời gian, giải quyết công việc hiệu quả, có trách nhiệm; tiết kiệm chi phí hành chính, tiếp khách, mua sắm tài sản công, tiết kiệm điện, nước, xăng xe của cơ quan cũng như tại gia đình; đấu tranh chống lãng phí, tham ô, quan liêu và mọi biểu hiện sai trái và tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.  

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong năm 2019 và những năm tiếp theo, LĐLĐ tỉnh đã đề ra các giải pháp, cụ thể, đồng chí Nguyễn Chương Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và của ngành, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của CNVCLĐ. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện nhân rộng những cách làm hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động. Tăng cường đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

 Thanh Xuân

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Viện trưởng VKSND tỉnh trao tiền ủng hộ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Công trình Nhà văn hóa thôn Tà Lành, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn khánh thành đúng vào dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2019, đã có 568 công trình, phần việc làm theo tấm gương của Bác được các cấp hội thực hiện.

Cựu chiến binh Giàng A Câu, bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải chăm sóc đàn bò của gia đình.

Phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) Hội CCB huyện Mù Cang Chải nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu; đồng thời, giúp đỡ mọi người phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Họ xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thị ủy Nghĩa Lộ giao lưu gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Năm 2019, Thị ủy đã chỉ đạo cơ sở rà soát, bổ sung, thay thế mô hình triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020, trong đó các cấp ủy cơ sở đã tiến hành rà soát, bổ sung, thay thế và đăng ký thực hiện với Thị ủy 90 mô hình; Thị ủy đăng ký tỉnh 31 mô hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục