Lục Yên: Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/5/2019 | 8:11:40 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Lục Yên xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; 1 vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để từ đó phân công thực hiện.

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên thăm mô hình nông dân sản xuất giỏi xã Khánh Hòa.
Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên thăm mô hình nông dân sản xuất giỏi xã Khánh Hòa.


Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều cách làm khoa học, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng bộ. 

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy cho biết, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy Lục Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc, đồng thời phát huy sự sáng tạo trong triển khai thực hiện, qua đó đã mang lại những kết quả khả quan và đúc rút được một số kinh nghiệm quý báu. 

Huyện ủy đã tổ chức 8 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05; 2 hội nghị chuyên đề hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề và xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện, chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Hàng năm, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch xác định các nội dung đột phá, trọng tâm, trọng điểm, bức xúc, nổi cộm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo lộ trình”.Mô hình nuôi thỏ của đoàn viên Phạm Hải Chiều ở thôn Tông Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên. 

Huyện ủy Lục Yên xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; 1 vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để từ đó phân công thực hiện. 

Cấp ủy từ huyện đến cơ sở và các đoàn thể đã nghiêm túc bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và của ngành mình; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Nghiêm túc chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; rà soát, xây dựng và thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng phong phú. 

Việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm. Trong giai đoạn 2017 – 2018, toàn huyện có 193 mô hình tập thể, 100 mô hình cá nhân đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, qua đó đã lựa chọn được 9 mô hình tập thể, 11 mô hình cá nhân đăng ký cấp tỉnh. 

Năm 2019, toàn huyện có 198 mô hình tập thể, 106 mô hình cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác giai đoạn 2 năm 2019 - 2020. 

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, bằng những cách làm hay, thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phạm Quang

Tags Lục Yên Chỉ thị 05 làm theo Bác

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Đoàn kiểm tra Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã luôn nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; có trách nhiệm trong công việc, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm.

Nhân dân thị trấn Sơn Thịnh tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Để Chỉ thị 05 thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh đôn đốc các chi bộ trực thuộc chú trọng thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nội dung đột phá.

Mô hình trồng hoa lan của anh Lò Văn Dũng cho thu nhập cao.

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới...

Lãnh đạo Thành ủy Yên Bái kiểm tra tiến độ thi công công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thành ủy Yên Bái đặc biệt coi trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục