Văn Yên thực hiện Di chúc của Bác về xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/6/2019 | 8:28:34 AM

YênBái - Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Văn Yên đã vận dụng sáng tạo những lời dạy của Bác trong xây dựng tinh thần đoàn kết, phê bình, tự phê bình, giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo huyện Văn Yên trao đổi với cán bộ xã Lang Thíp về xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo huyện Văn Yên trao đổi với cán bộ xã Lang Thíp về xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ huyện luôn xác định đoàn kết là nền tảng, yếu tố tiên quyết để thành công và dù khó khăn đến đâu nhưng có sự đoàn kết, nhất trí sẽ luôn đảm bảo cho các nhiệm vụ được thực hiện thắng lợi”. 

Theo đó, Đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cả trong Đảng và quần chúng nhân dân. Trước hết là sự đoàn kết trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy để xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra giải pháp cụ thể triển khai thực hiện. 

Tùy theo phân cấp, mọi công việc đều được bàn bạc, thảo luận, thống nhất cao trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, xin ý kiến tại các hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện; sau đó, tổ chức triển khai thực hiện tới các chi, đảng bộ cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu, đồng thuận thực hiện… 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện chủ động ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Mặt khác, huyện cũng đang thực hiện tốt việc đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh. 

Theo đó, Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ các mục tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lâu dài và các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và xây dựng 6 nội dung đột phá, 21 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay. 

Đã có trên 6.200 đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra gần 600 tổ chức Đảng, trên 2.400 đảng viên. Trong đó, kiểm tra toàn diện đối với 157 tổ chức Đảng và kiểm tra theo chuyên đề đối với 435 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 60 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 41 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên, cách chức 3 đảng viên và khai trừ 8 đảng viên. 

Việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được cơ quan chức năng tham mưu, thực hiện bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ đã nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Các cấp ủy Đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

Hàng năm, có trên 86% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 87% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; công tác giáo dục, tư tưởng, chính trị từng bước được đổi mới, chất lượng nâng lên; tinh thần tự phê bình và phê bình ở hầu hết các tổ chức Đảng ngày càng nghiêm túc, đi vào thực chất.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt; các quy định, quy chế, nghị quyết của Đảng được kịp thời cụ thể hóa; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức đã có những chuyển biến rõ rệt và trở thành nền nếp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đảng bộ huyện xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực. 

Cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp luôn nêu cao trách nhiệm với công việc, trách nhiệm nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân.  

Ngọc Sơn

  •  
Các tin khác
Đồng bào Mông xã Kiên Thành bê tông hóa đường giao thông và vệ sinh môi trường.

Một trong những nội dung được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo là gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Cán bộ, công chức và người lao động Cục Thuế tỉnh thành kính báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua hướng về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế tỉnh đã thành kính dâng lên Bác bông hoa tươi thắm là những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế đạt được thời gian qua.

Lãnh đạo xã Phúc Lộc cùng các đại biểu tham  qua mô hình trồng bí xanh cho thu nhập cao của chị Trần Thị Lan ở thôn Đông Thịnh.

Đảng bộ xã xác định bước đi cụ thể, vững chắc theo từng tiêu chí đối với từng năm, từng giai đoạn; phát huy vai trò người dân là chủ thể, Nhà nước hỗ trợ, cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục