Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/6/2019 | 8:15:05 AM

YênBái - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 98 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ, tổng hợp, giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh; quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Nhà khách Hào Gia.

Ông Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND tỉnh cho biết, xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm, tổ chức ký cam kết và chỉ đạo xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch và nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ.

"Chúng tôi gắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - ông Bách nói. 

Thực hiện Nghị quyết 18, 19 Trung ương 6 khóa XII và chủ trương của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh là một trong những đơn vị đi đầu về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và là một trong 12 tỉnh trong toàn quốc thí điểm sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng với quyết tâm cao, cơ quan Văn phòng đã giảm 1 đầu mối đơn vị sự nghiệp (Nhà nghỉ Điều dưỡng); sáp nhập Nhà khách Hào Gia với Nhà khách Đồng Tâm, sáp nhập 3 phòng, giảm 3 phòng chuyên môn; giảm 7 biên chế công chức, 11 biên chế viên chức; cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phòng đã giảm 2 cán bộ cấp trưởng, 11 cán bộ cấp phó. 

Quá trình sáp nhập, sắp xếp bộ máy do làm tốt công tác chính trị, tư tưởng nên cán bộ luôn yên tâm công tác, đảm bảo ổn định, liên tục công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ đã xây dựng Đề án sáp nhập Đảng bộ 3 văn phòng, các tổ chức đoàn thể và sẽ chính thức thực hiện trong thời gian sớm nhất. Học tập phong cách Hồ Chí Minh trong tham mưu văn bản, chính sách, mỗi chuyên viên UBND đã làm việc theo lối tư duy khoa học, hiện đại, có kế hoạch, điều tra tỉ mỉ trước sau, tránh qua loa đại khái; nói và viết giản dị, cụ thể, thiết thực, diễn đạt nhất quán. 

Riêng năm 2018, đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành hơn 9.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch của tỉnh; tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, đưa chỉ số cải cách hành chính, chỉ số minh bạch của tỉnh ngày càng tăng. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Yên Bái tăng 4 bậc, Cổng Thông tin điện tử tỉnh luôn đứng trong top 10 của cả nước.

Với khẩu hiệu "Hết việc không hết giờ”, mỗi cán bộ, viên chức Văn phòng UBND tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm "Kiến tạo, hành động, phục vụ”. Đảng bộ lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá nhằm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn 2 chi bộ xây dựng mô hình điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 

Đối với nhiệm vụ hàng ngày, là cơ quan hành chính phục vụ, Văn phòng UBND tỉnh đã học Bác phong cách ứng xử khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; học Bác phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính; hài hòa, quần chúng, giản dị, hòa đồng. 

Dấu ấn đậm nét là Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động tháng 9/2018; 100% sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cấp xã trong tỉnh đã triển khai phần mềm một cửa điện tử kết nối liên thông 3 cấp với 100% thủ tục hành chính từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã được triển khai ở mức độ 3 và mức độ 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công luôn giải quyết trước hạn và đúng hạn trên 99% thủ tục, trên 98% người dân đến giao dịch đánh giá ở mức độ rất hài lòng. 

Tiếp nối những kết quả trên, từ ngày 1/4/2019, Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh với "4 tại chỗ” gồm: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. 

Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã giải quyết 99-100% thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn. Đây, thực sự là một bước tiến dài của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, thể hiện quyết tâm phục vụ tốt hơn tổ chức, doanh nghiệp và công dân. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ được giao và Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, chủ đề của năm 2019 là "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã và sẽ quyết tâm đổi mới, sáng tạo, xây dựng nền hành chính minh bạch, kiến tạo, phục vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của mỗi cán bộ Văn phòng, tạo thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực xây dựng giá trị chuẩn mực con người Yên Bái "Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” mà Tỉnh ủy đã đề ra.

Thanh Bình

  •  
Các tin khác
Đồng bào Mông xã Kiên Thành bê tông hóa đường giao thông và vệ sinh môi trường.

Một trong những nội dung được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo là gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Cán bộ, công chức và người lao động Cục Thuế tỉnh thành kính báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua hướng về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế tỉnh đã thành kính dâng lên Bác bông hoa tươi thắm là những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế đạt được thời gian qua.

Lãnh đạo xã Phúc Lộc cùng các đại biểu tham  qua mô hình trồng bí xanh cho thu nhập cao của chị Trần Thị Lan ở thôn Đông Thịnh.

Đảng bộ xã xác định bước đi cụ thể, vững chắc theo từng tiêu chí đối với từng năm, từng giai đoạn; phát huy vai trò người dân là chủ thể, Nhà nước hỗ trợ, cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục