lực lượng vũ trang Yên Bái: "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng"

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/6/2019 | 1:40:55 PM

YênBái - Sau 5 năm thực hiện, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Thiết giáp (Đại đội 27) trong giờ huấn luyện.
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Thiết giáp (Đại đội 27) trong giờ huấn luyện.

Sau khi có Chỉ thị số 788-CT/QUTW, ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của chỉ thị, các văn bản triển khai Cuộc vận động của các cấp đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trước hết là của cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy các cấp về vị trí, ý nghĩa sâu sắc của Cuộc vận động. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, không ngừng tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy các cấp; quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ các nội dung của Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên… 

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đảng ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động, gắn với thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng và Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… 

Hàng năm, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đều có chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động trong nghị quyết lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu của bản thân, trong đó chú trọng bổ sung, đẩy mạnh thực hiện các chuẩn mực, nội dung xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Do đó, sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có động cơ, trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Tiêu biểu, trong công tác giáo dục, tuyên truyền về Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Về nội dung, đã tập trung chỉ đạo giáo dục, quán triệt, tuyên truyền sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện Cuộc vận động; tổ chức học tập về truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội, đơn vị; bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật cho quân nhân; gắn giáo dục nhiệm vụ chung với giáo dục nhiệm vụ của địa phương, của LLVT; kiên quyết đấu tranh, khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, gia trưởng, tư tưởng, lối sống tự do, buông thả… làm ảnh hưởng xấu đến truyền thống, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ”. 

Cấp ủy Đảng, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền về Cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tổ chức học tập các chuyên đề; sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thông báo thời sự; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, báo cáo viên giỏi, hội thi bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn giỏi, hội thi tuyên truyền viên trẻ, thi kể chuyện về Bác Hồ; giao lưu văn hóa văn nghệ, tọa đàm ở các cấp về Cuộc vận động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, tuyên truyền và đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng trong đơn vị với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động khác; xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh nội bộ; thông qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền… 

Thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, động cơ, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự ở các cấp, của cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đội.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nắm chắc tình hình nhân dân; chủ động, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị; giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. 

Do đó, những năm qua, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người; thăm hỏi, tặng 587 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết; xây dựng 22 nhà tình nghĩa, 5 nhà đồng đội, trường, lớp học; phối hợp, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. 

Vì vậy, LLVT tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, tin tưởng, đùm bọc, giúp đỡ trong thực hiện nhiệm vụ; quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng được tăng cường; thế trận lòng dân được củng cố ngày càng vững chắc; hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân…

Thiên Cầm

  •  
Các tin khác
Mô hình nuôi gà Minh Dư của đảng viên trẻ Trương Quang Đại, thôn 2 cho hiệu quả kinh tế cao.

Để việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn.

Một trong các mô hình sản xuất rau sạch hiệu quả ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Khắc ghi lời dạy của Bác, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu đã triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà nhân dân vùng đặc biệt khó khăn.

Việc đẩy mạnh Phong trào thi đua dân vận khéo gắn với Chỉ thị 05 đã nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận trong toàn Khối từ phương thức hoạt động đến phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, phục vụ nhân dân...

Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đi sâu vào nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục