lực lượng vũ trang Yên Bái: "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng"

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/6/2019 | 1:40:55 PM

YênBái - Sau 5 năm thực hiện, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Thiết giáp (Đại đội 27) trong giờ huấn luyện.
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Thiết giáp (Đại đội 27) trong giờ huấn luyện.

Sau khi có Chỉ thị số 788-CT/QUTW, ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của chỉ thị, các văn bản triển khai Cuộc vận động của các cấp đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trước hết là của cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy các cấp về vị trí, ý nghĩa sâu sắc của Cuộc vận động. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, không ngừng tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy các cấp; quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ các nội dung của Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên… 

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đảng ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động, gắn với thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng và Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… 

Hàng năm, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đều có chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động trong nghị quyết lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu của bản thân, trong đó chú trọng bổ sung, đẩy mạnh thực hiện các chuẩn mực, nội dung xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Do đó, sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có động cơ, trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Tiêu biểu, trong công tác giáo dục, tuyên truyền về Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Về nội dung, đã tập trung chỉ đạo giáo dục, quán triệt, tuyên truyền sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện Cuộc vận động; tổ chức học tập về truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội, đơn vị; bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật cho quân nhân; gắn giáo dục nhiệm vụ chung với giáo dục nhiệm vụ của địa phương, của LLVT; kiên quyết đấu tranh, khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, gia trưởng, tư tưởng, lối sống tự do, buông thả… làm ảnh hưởng xấu đến truyền thống, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ”. 

Cấp ủy Đảng, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền về Cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tổ chức học tập các chuyên đề; sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thông báo thời sự; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, báo cáo viên giỏi, hội thi bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn giỏi, hội thi tuyên truyền viên trẻ, thi kể chuyện về Bác Hồ; giao lưu văn hóa văn nghệ, tọa đàm ở các cấp về Cuộc vận động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, tuyên truyền và đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng trong đơn vị với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động khác; xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh nội bộ; thông qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền… 

Thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, động cơ, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự ở các cấp, của cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đội.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nắm chắc tình hình nhân dân; chủ động, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị; giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. 

Do đó, những năm qua, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người; thăm hỏi, tặng 587 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết; xây dựng 22 nhà tình nghĩa, 5 nhà đồng đội, trường, lớp học; phối hợp, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. 

Vì vậy, LLVT tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, tin tưởng, đùm bọc, giúp đỡ trong thực hiện nhiệm vụ; quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng được tăng cường; thế trận lòng dân được củng cố ngày càng vững chắc; hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân…

Thiên Cầm

  •  
Các tin khác
Đồng bào Mông xã Kiên Thành bê tông hóa đường giao thông và vệ sinh môi trường.

Một trong những nội dung được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo là gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Cán bộ, công chức và người lao động Cục Thuế tỉnh thành kính báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua hướng về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế tỉnh đã thành kính dâng lên Bác bông hoa tươi thắm là những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế đạt được thời gian qua.

Lãnh đạo xã Phúc Lộc cùng các đại biểu tham  qua mô hình trồng bí xanh cho thu nhập cao của chị Trần Thị Lan ở thôn Đông Thịnh.

Đảng bộ xã xác định bước đi cụ thể, vững chắc theo từng tiêu chí đối với từng năm, từng giai đoạn; phát huy vai trò người dân là chủ thể, Nhà nước hỗ trợ, cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục