Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2019)

Lực lượng vũ trang Yên Bái: Đảng lãnh đạo thực hiện tốt “xây” để “chống”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/6/2019 | 7:50:32 AM

YênBái - Những năm qua, hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, các chủ thể, lực lượng trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nội dung, biện pháp phù hợp; luôn kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống”, nhằm xây dựng sức mạnh chính trị tinh thần cho quân đội.

Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện tỉnh Yên Bái năm 2019.
Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện tỉnh Yên Bái năm 2019.

Việc kết hợp giữa "xây" và "chống" được thực hiện thường xuyên mọi lúc, mọi nơi, mọi nhiệm vụ, gắn với yêu cầu nâng cao trình độ tư tưởng của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ đã được LLVT tỉnh quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. 

Trong đó, có các nội dung cơ bản như: cần lấy xây dựng, phát triển và phát huy mặt tích cực, tiến bộ của quân nhân làm chính để khắc phục mặt tiêu cực, lạc hậu; lấy việc xây dựng quân đội vững mạnh, đặc biệt là vững mạnh về chính trị là chính để đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện suy thoái, những biểu hiện tư tưởng phi vô sản trong bộ đội và làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch.

Việc xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho bộ đội luôn gắn với việc đấu tranh khắc phục những biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, lo sợ, ngại khó, ngại khổ, thoái thác nhiệm vụ; việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, phát triển nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ” luôn kết hợp chặt chẽ với việc đấu tranh khắc phục những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống và những biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ luật…

Thực hiện phương châm "xây” để "chống” trong toàn Đảng bộ Quân sự, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống kế hoạch, phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự theo hướng dẫn của Quân khu 2.

Kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng, bổ sung trang bị kỹ thuật, phương tiện cho các nhiệm vụ; tổ chức luyện tập theo các phương án, kế hoạch, bảo đảm chất lượng tốt, bảo vệ an toàn các mục tiêu; thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, tích cực đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chủ động phòng ngừa "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác thi đua, khen thưởng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” từng bước đi vào chiều sâu và thực chất hơn. 

Đồng thời, chỉ đạo LLVT tỉnh chủ động, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,"Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”...

Có thể nói, trong thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Thiên Cầm

Tags Bộ CHQS LLVT

  •  
Các tin khác
Mô hình nuôi gà Minh Dư của đảng viên trẻ Trương Quang Đại, thôn 2 cho hiệu quả kinh tế cao.

Để việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn.

Một trong các mô hình sản xuất rau sạch hiệu quả ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Khắc ghi lời dạy của Bác, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu đã triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà nhân dân vùng đặc biệt khó khăn.

Việc đẩy mạnh Phong trào thi đua dân vận khéo gắn với Chỉ thị 05 đã nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận trong toàn Khối từ phương thức hoạt động đến phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, phục vụ nhân dân...

Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đi sâu vào nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục