Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2019)

Lực lượng vũ trang Yên Bái: Đảng lãnh đạo thực hiện tốt “xây” để “chống”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/6/2019 | 7:50:32 AM

YênBái - Những năm qua, hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, các chủ thể, lực lượng trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nội dung, biện pháp phù hợp; luôn kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống”, nhằm xây dựng sức mạnh chính trị tinh thần cho quân đội.

Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện tỉnh Yên Bái năm 2019.
Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện tỉnh Yên Bái năm 2019.

Việc kết hợp giữa "xây" và "chống" được thực hiện thường xuyên mọi lúc, mọi nơi, mọi nhiệm vụ, gắn với yêu cầu nâng cao trình độ tư tưởng của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ đã được LLVT tỉnh quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. 

Trong đó, có các nội dung cơ bản như: cần lấy xây dựng, phát triển và phát huy mặt tích cực, tiến bộ của quân nhân làm chính để khắc phục mặt tiêu cực, lạc hậu; lấy việc xây dựng quân đội vững mạnh, đặc biệt là vững mạnh về chính trị là chính để đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện suy thoái, những biểu hiện tư tưởng phi vô sản trong bộ đội và làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch.

Việc xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho bộ đội luôn gắn với việc đấu tranh khắc phục những biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, lo sợ, ngại khó, ngại khổ, thoái thác nhiệm vụ; việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, phát triển nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ” luôn kết hợp chặt chẽ với việc đấu tranh khắc phục những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống và những biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ luật…

Thực hiện phương châm "xây” để "chống” trong toàn Đảng bộ Quân sự, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống kế hoạch, phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự theo hướng dẫn của Quân khu 2.

Kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng, bổ sung trang bị kỹ thuật, phương tiện cho các nhiệm vụ; tổ chức luyện tập theo các phương án, kế hoạch, bảo đảm chất lượng tốt, bảo vệ an toàn các mục tiêu; thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, tích cực đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chủ động phòng ngừa "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác thi đua, khen thưởng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” từng bước đi vào chiều sâu và thực chất hơn. 

Đồng thời, chỉ đạo LLVT tỉnh chủ động, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,"Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”...

Có thể nói, trong thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Thiên Cầm

Tags Bộ CHQS LLVT

  •  
Các tin khác
Đồng bào Mông xã Kiên Thành bê tông hóa đường giao thông và vệ sinh môi trường.

Một trong những nội dung được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo là gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Cán bộ, công chức và người lao động Cục Thuế tỉnh thành kính báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua hướng về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế tỉnh đã thành kính dâng lên Bác bông hoa tươi thắm là những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế đạt được thời gian qua.

Lãnh đạo xã Phúc Lộc cùng các đại biểu tham  qua mô hình trồng bí xanh cho thu nhập cao của chị Trần Thị Lan ở thôn Đông Thịnh.

Đảng bộ xã xác định bước đi cụ thể, vững chắc theo từng tiêu chí đối với từng năm, từng giai đoạn; phát huy vai trò người dân là chủ thể, Nhà nước hỗ trợ, cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục