Đông An làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/7/2019 | 7:53:45 AM

YênBái - Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Đông An (Văn Yên) đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng tới hội viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo Bác.

Học Bác, người dân Đông An tập trung phát triển kinh tế trên những tiềm năng về nông lâm nghiệp.
Học Bác, người dân Đông An tập trung phát triển kinh tế trên những tiềm năng về nông lâm nghiệp.

Hiện nay Đông An đã xây dựng được nhiều mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Đồng chí Trần Xuân Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Đông An trao đổi, năm 2016, ngay sau khi học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị tại Hội nghị do huyện tổ chức, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập nội dung Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể và tuyên truyền trong nhân dân. 

Hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ... 

Được biết, Đảng ủy xã và các chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tham gia học tập tại xã và tại các chi bộ thôn, bản, đạt 95%; Thường trực Đảng ủy chỉ đạo trực tiếp Ủy Ban MTTQ xã, các ban, ngành đoàn thể, triển khai học tập đến hội viên, đoàn viên và nhân dân thông qua các hình thức sinh hoạt đoàn thể, họp thôn bản và các hình thức tuyên truyền khác cho 3.787/4.323 người học tập, đạt 87,6%... 

Sau khi học tập, đã có 179/194 đảng viên trong Đảng bộ thực hiện viết bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đạt 92,3%. 

Qua theo dõi, đánh giá của các chi bộ, kết quả việc đăng ký thực hiện cam kết về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức đều thực hiện tốt nội dung đã cam kết. 

Nhìn chung trong chi bộ, cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ được nâng lên. Cán bộ viên chức đã có ý thức rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, lối sống lành mạnh. 

Về thực hiện các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, căn cứ kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hàng năm của tập thể và cá nhân, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và tình hình thực tiễn của Đảng bộ xã, trong năm 2017, Đảng ủy xã đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 việc cần làm ngay, 2 nội dung đột phá, kết quả đã thực hiện xong; năm 2018, Đảng ủy xã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 việc cần làm ngay, 1 nội dung đột phá, đến nay cũng đã thực hiện xong. 

Riêng năm 2019 này, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 2 nội dung đột phá là: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập, tu dưỡng rèn luyện, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Để thực hiện 2 nội dung đột phá trên, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ bám sát kế hoạch giao năm 2019 để thực hiện, trong đó phải chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng 25,1 ha tre măng Bát độ; duy trì các mô hình chăn nuôi tập trung; duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trồng hoa 2 bên đường các thôn; lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các thôn còn lại... 

Đối với cán bộ, đảng viên, tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị: gương mẫu trước quần chúng nhân dân, không say rượu, không phát ngôn trái với quy định của Đảng; giữ vững phẩm chất người đảng viên từ lời ăn, tiếng nói để nhân dân tôn trọng, noi theo...

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã được nâng lên, đặc biệt toàn xã đã có 13 mô hình tập thể, 2 hộ gia đình và 7 cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác được các cấp tuyên dương, khen thưởng. 

Trong đó, Chi bộ Toàn An, Chi bộ Đông Lý và đồng chí Nguyễn Mạnh Tấn - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, hộ gia đình ông Nguyễn Văn An - thôn Khe Quyền, bà Nguyễn Thị Mến - thôn Lâm Trường đã được huyện khen thưởng; Đảng ủy, chính quyền xã đã khen thưởng cho 19 tập thể và 11 cá nhân.

Cao Chính

Tags Đông An Chỉ thị 05

  •  
Các tin khác
Anh Đinh Trung Hà cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ rừng.

Lớn lên trên mảnh đất Văn Yên - nơi có những cánh rừng xanh bạt ngàn và đồi quế thơm ngào ngạt, ngay từ nhỏ, anh Đinh Trung Hà, sinh năm 1979 đã có ước mơ được làm công việc gắn bó với rừng để cống hiến công sức, trí tuệ của mình bảo vệ rừng. Mong ước đó đã hun đúc, thôi thúc anh chọn nghề kiểm lâm - một nghề lắm vất vả, gian nan và nhiều hiểm nguy.

Đồng bào Mông xã Kiên Thành bê tông hóa đường giao thông và vệ sinh môi trường.

Một trong những nội dung được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo là gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Cán bộ, công chức và người lao động Cục Thuế tỉnh thành kính báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua hướng về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế tỉnh đã thành kính dâng lên Bác bông hoa tươi thắm là những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế đạt được thời gian qua.

Lãnh đạo xã Phúc Lộc cùng các đại biểu tham  qua mô hình trồng bí xanh cho thu nhập cao của chị Trần Thị Lan ở thôn Đông Thịnh.

Đảng bộ xã xác định bước đi cụ thể, vững chắc theo từng tiêu chí đối với từng năm, từng giai đoạn; phát huy vai trò người dân là chủ thể, Nhà nước hỗ trợ, cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục