Văn Yên thực hiện Di chúc của Bác về phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/10/2019 | 8:11:55 AM

YênBái - Để thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, huyện Văn Yên đã đề ra 32 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong năm 2019.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.
Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Trong 32 chỉ tiêu đề ra có 8 chỉ tiêu được bổ sung thêm cho phù hợp với nhiệm vụ của Tỉnh ủy giao; đồng thời, phấn đấu cao hơn ở 10 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết của Đảng bộ, của HĐND huyện. Ngoài ra, huyện Văn Yên phấn đấu có 11 chỉ tiêu cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao. 

Lãnh đạo Huyện ủy Văn Yên cho biết, để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện Di chúc của Bác về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, Huyện ủy phân công cụ thể từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cho các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, gắn với lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể. 

Trong đó, xác định những việc ưu tiên phải làm trước, việc làm sau; gắn trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân đối với hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và quán triệt tinh thần lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao là tiêu chí quan trọng, quyết định kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019.   

Bằng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, từ một huyện miền núi, thuần nông nghèo, Văn Yên dần trở thành một huyện phát triển khá của tỉnh. 

Kinh tế tăng trưởng nhanh và hàng năm đều hoàn thành vượt mức chi tiêu thu ngân sách nhà nước; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 33 triệu đồng/người/ năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 32,5%; công nghiệp xây dựng đạt 31,3%, thương mại, dịch vụ chiếm 36%. 

Tính riêng 8 tháng năm 2019, tổng sản lượng lương thực đạt trên 31.365 tấn, đạt 58,1% kế hoạch tỉnh giao, đạt 57,4% kế hoạch huyện giao, bằng 103,2% so với cùng kỳ; tổng đàn gia súc chính trên 98.016 con, đạt 85,1% kế hoạch tỉnh giao, đạt 80,1% kế hoạch huyện giao; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại trên 5.250 tấn, đạt 63,7% kế hoạch tỉnh giao, đạt 59,5% kế hoạch huyện giao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,9/67,5%, đạt 96,1% kế hoạch, chuyển dịch 506/830 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 61% kế hoạch; giá trị hàng hóa xuất khẩu trực tiếp là 1,58/3 triệu USD, đạt 52,7% kế hoạch. 

Tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 599/886 tỷ đồng, đạt 67,6% kế hoạch, bằng 105,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp huyện quản lý đạt 345,9/685 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch; công tác giảm nghèo đạt 82,4% kế hoạch tương đương 1.926 hộ đã thoát nghèo; hết năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 18,05%.

Thanh Tân

Tags Văn Yên làm theo Bác Di chúc

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Lãnh đạo Thành ủy Yên Bái kiểm tra tiến độ thi công công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thành ủy Yên Bái đặc biệt coi trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Lục Yên trao đổi về công tác thu ngân sách quý III/2020.

Đảng bộ Cục Thuế Yên Bái có 302 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc, chiếm 74,5% trên tổng số công chức và người lao động trong toàn ngành.

Mô hình “Ngày thứ 7 cùng dân” của Huyện ủy Mù Cang Chải đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia.

Đến năm 2019, toàn tỉnh có 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Đa số các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng đã có nhiều cố gắng trong việc học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và có sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương, được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ghi nhận, biểu dương.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Lục Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Rõ nét nhất là nhận thức và trách nhiệm thực thi công vụ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục