Yên Bái thiết thực học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/10/2019 | 8:11:45 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Yên Bái đã nghiêm túc triển khai việc quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện chỉ thị và đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên triển khai các hội nghị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên triển khai các hội nghị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Trong đó, xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; là giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ”…

Qua thời gian triển khai thực hiện, căn cứ vào các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và yêu cầu thực tiễn, tỉnh Yên Bái đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị… 

Việc học tập chủ đề xuyên suốt toàn khóa, nhất là chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ” và đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Theo đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể; nhiều đồng chí đã tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm túc, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là đổi mới về tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. 

Trên cơ sở đó, đề xuất, tham mưu, chỉ đạo giải quyết công việc vừa có lợi cho dân nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 đã tác động tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiến hành rất khoa học, sát với yêu cầu thực tế của địa phương. Thông qua sự chủ động, cách làm sáng tạo của tổ chức cơ sở Đảng các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương, đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến như Huyện ủy Văn Chấn tổ chức cho 100% các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ký cam kết xây dựng từ 1 đến 3 mô hình hoặc phần việc cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm gắn với thực hiện chuyên đề "học” và "làm theo” năm 2019; Huyện ủy Yên Bình với phong trào tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; huyện Mù Cang Chải với phong trào phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng…

Có thể thấy, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ, công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Hầu hết các địa phương, đơn vị đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với các chủ đề "học tập” và "làm theo” được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng. 

Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, trách nhiệm với cộng đồng đã được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Thiên Cầm

Tags Yên Bái Chỉ thị 05 làm theo Bác

  •  
Các tin khác
Năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập làm theo Bác được tặng giấy khen của UBND huyện Văn Yên.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 156 mô hình, 246 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng kí với tỉnh xây dựng 26 mô hình, gương điển hình.

Trường Mầm non Tân Đồng được đầu tư xây dựng khang trang, tạo môi trường học tập và vui chơi an toàn cho trẻ.

Năm 2019, toàn xã có 676/964 hộ đạt gia đình văn hóa; 7/8 thôn đạt chuẩn văn hóa.

Mô hình nuôi gà Minh Dư của đảng viên trẻ Trương Quang Đại, thôn 2 cho hiệu quả kinh tế cao.

Để việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn.

Một trong các mô hình sản xuất rau sạch hiệu quả ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Khắc ghi lời dạy của Bác, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu đã triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục