Lan tỏa mô hình, điển hình tiên tiến ở Thạch Lương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/5/2021 | 2:25:15 PM

YênBái - Thời gian qua, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị số 05), cũng như các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được Đảng ủy xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ gắn với việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và của cấp ủy địa phương.

Cán bộ xã Thạch Lương tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân tại thôn Bản Bát.
Cán bộ xã Thạch Lương tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân tại thôn Bản Bát.

Hàng năm, xã Thạch Lương có trên 90% cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề theo từng năm. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, thôn, bản, chi bộ sự nghiệp nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị theo chủ đề phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình. 

Ông Lường Văn Sương - Trưởng thôn Bản Bát cho biết: "Cùng với việc học tập, cam kết thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên ở Bản Bát luôn gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện hương ước của bản, quy ước về thuần phong, mỹ tục văn hóa của địa phương; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội”. 

Một trong những nội dung được Đảng bộ Thạch Lương tập trung thực hiện và có kết quả đáng khích lệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến. 

Việc lựa chọn nội dung mô hình điểm về học tập và làm theo Bác đều căn cứ vào các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Bùi Đình Vượng - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lương cho biết: "Bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của thị xã, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị, xây dựng mô hình điểm học và làm theo Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua thực hiện mô hình, nhiều chi bộ, thôn bản đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, nghiêm túc triển khai nên đã đạt được kết quả tốt”. 

Nhiều mô hình điểm học tập và làm theo Bác hiệu quả và được nhân rộng như: tổ chức cơ sở đảng điển hình tiên tiến về tổ chức và sinh hoạt Đảng của Chi bộ thôn Bản Bát; vận động nhân dân thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở thôn, bản, mỗi năm giảm hộ nghèo từ 5% trở lên của Chi bộ thôn Nậm Tọ; mô hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở thôn Nà Đường; tích cực, sáng tạo, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong nhà trường của Chi bộ Trường Tiểu học & THCS Thạch Lương; có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực của đồng chí Hoàng Văn Nguyễn - công chức Văn phòng thống kê; vận động nhân dân trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở thôn bản của đồng chí Hà Thị Đức - Trưởng thôn Nậm Tọ; phát triển chăn nuôi lợn nái và lợn thịt quy mô trang trại của hộ ông Vũ Đức Duệ - hội viên Chi hội Nông dân thôn Co Hả... 

Việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các chi bộ, thôn bản, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thành Trung

Tags mô hình điển hình tiên tiến Thạch Lương

Các tin khác
Mô hình phát triển du lịch cộng đồng homestay gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của hộ gia đình bà Hoàng Thị Loan (ngoài cùng, bên trái) ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi cho hiệu quả thiết thực.

5 năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả đó thể hiện rõ nét hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền của Đảng bộ xã về Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân dân địa phương.

Các cá nhân tiêu biểu tham quan mô hình văn hóa dân gian các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 cho 489 tập thể, cá nhân…

Là nơi khởi nguồn phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chi hội Phụ nữ thôn Phố Hóp với mô hình thu gom phế liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Đây là động lực quan trọng để Chi bộ thôn lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục