Mù Cang Chải: Mô hình hay, cách làm cụ thể

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/8/2021 | 7:36:07 AM

YênBái - Năm 2016, ở Mù Cang Chải, cấp huyện đã hoàn thành 13/13 công việc, cơ sở hoàn thành 200/200 công việc theo các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải - Nông Việt Yên tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Lao Chải.
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải - Nông Việt Yên tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Lao Chải.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải khẳng định: "Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Hàng năm, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tập trung quán triệt và thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, năm 2016, cấp huyện hoàn thành 13/13 công việc, cơ sở hoàn thành 200/200 công việc. 

Năm 2017, Huyện ủy Mù Cang Chải ban hành kế hoạch, triển khai các công việc cấp bách, cần làm ngay và thực hiện có hiệu quả 3/3 nội dung đột phá và 11/13 nội dung công việc cấp bách cần làm ngay, cơ sở hoàn thành 128/178 công việc; năm 2018, thực hiện 5 nội dung trọng tâm và 15 nhiệm vụ, giải pháp; năm 2019, thực hiện 5 nội dung trọng tâm và 10 nhiệm vụ chủ yếu; năm 2020, thực hiện 1 nội dung đột phá và 7 nhiệm vụ trọng tâm và năm nay, huyện tiếp tục triển khai thực hiện 1 nội dung đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm. 

Cùng với đó, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện gắn với công tác sơ kết, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị. Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa rộng khắp. 

5 năm qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như: huy động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ xã Púng Luông; triển khai các giống cây trồng, vật nuôi mới tăng năng suất, chất lượng hiệu quả cho nhân dân của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp; dòng họ Giàng hiếu học bản Chế Tạo, xã Chế Tạo; nuôi ong tạo sản phẩm OCOP của anh Nguyễn Văn Toản ở xã Dế Xu Phình… Điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05 của huyện là thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”. 

Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, mô hình trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tổ chức được 3.300 buổi tuyên truyền với 43.900 lượt người nghe; thu hút trên 8.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức, trên 22.800 lượt nhân dân tham gia bằng những việc làm cụ thể. 

Có thể khẳng định, việc thực hiện các nội dung theo Chị thị số 05 gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã đi vào thực chất. Trong đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn được phát huy. Nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên được cụ thể hóa thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều năm liền, trên địa bàn huyện không xảy ra các vấn đề, vụ việc phức tạp. 

Đó là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Tĩnh

Tags Mù Cang Chải học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Các tin khác
Mô hình phát triển du lịch cộng đồng homestay gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của hộ gia đình bà Hoàng Thị Loan (ngoài cùng, bên trái) ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi cho hiệu quả thiết thực.

5 năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả đó thể hiện rõ nét hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền của Đảng bộ xã về Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân dân địa phương.

Các cá nhân tiêu biểu tham quan mô hình văn hóa dân gian các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 cho 489 tập thể, cá nhân…

Là nơi khởi nguồn phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chi hội Phụ nữ thôn Phố Hóp với mô hình thu gom phế liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Đây là động lực quan trọng để Chi bộ thôn lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục