Mặt trận Tổ quốc Văn Chấn phát huy vai trò cầu nối Đảng, chính quyền với nhân dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/4/2019 | 8:09:26 AM

YênBái - Với vai trò cầu nối Đảng, chính quyền với nhân dân, 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở huyện Văn Chấn đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

Đã có nhiều cách làm hay, việc làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. 

Ông Hà Hữu Thế - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, ủy ban MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên bình quân đạt 83% trở lên, tăng 4% so với nhiệm kỳ trước. 

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức, đặc biệt là công tác vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”, giúp đỡ các hộ gia đình gặp thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4 - 4,84%/ năm. 

Ủy ban MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua việc vận động đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, phản biện xã hội. 

Tổ chức MTTQ và đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách thường xuyên được kiện toàn, đổi mới về phương thức hoạt động, nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, cùng cán bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 

Xuyên suốt nhiệm kỳ, việc triển khai hai cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giai đoạn 2013 - 2015 và "Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” (từ năm 2016 đến nay) được Ủy ban MTTQ huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm. 

Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong toàn huyện đã phối hợp tổ chức các hoạt động, phong trào chung tay XDNTM. Xác định các tiêu chí khó để huy động các nguồn lực đầu tư từ Trung ương đến địa phương, các nguồn xã hội hóa để đầu tư cho việc XDNTM. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Văn Chấn đã có 7/28 xã được UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn NTM, 2/3 thị trấn được công nhận đô thị văn minh. 

Trong niềm vui chung khi xã vừa được công nhận đạt chuẩn NTM, ông Lò Văn Sươi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hạnh Sơn chia sẻ: "Cán đích NTM là thành công lớn nhất của địa phương trong nhiệm kỳ qua, để giữ vững kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ xã đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc, động viên nhân dân chung tay phát triển kinh tế, nâng cao các tiêu chí để đưa xã Hạnh Sơn trở thành xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới”.

Để động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết của nhân dân, hàng năm, Ủy ban MTTQ các cấp ở Văn Chấn đã tổ chức nhiều hoạt động, động viên nhân dân đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Hàng năm, có từ 80% số hộ trở lên đăng ký gia đình văn hóa, trong đó có từ 74-83% số hộ được công nhận, 222/374 thôn bản được công nhận làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động đồng bào Mông thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới và lễ hội. Với nội dung chính là không tổ chức kéo dài quá quy định, không giết mổ nhiều gia súc, gia cầm, xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, đưa người chết vào áo quan và chôn cất đúng nơi quy định. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Anh Mùa A Chang - thôn Bu Cao, xã Suối Bu chia sẻ: "Từ khi triển khai cuộc vận động đến nay, các phong tục tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ, không còn thách cưới cao hay giết mổ nhiều trâu bò, người chết cũng được đưa vào áo quan, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh như trước kia nữa”.

Song song với phát động, triển khai các phong trào, các cuộc vận động, Ủy ban MTTQ huyện luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức thăm hỏi hơn 4.150 lượt hộ gia đình thuộc các đối tượng nhân dịp lễ tết, thăm hỏi đột xuất các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. 

Tiếp nhận, ủng hộ trực tiếp và nguồn quỹ cấp trên điều chuyển hơn 4,1 tỷ đồng. Đã hỗ trợ, làm mới được 133 nhà "Đại đoàn kết”; 802 nhà theo Chương trình 167; nâng cấp, sửa chữa 7 nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kêu gọi và là cầu nối tiếp nhận tại Ban tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng giá trị trên 25 tỷ đồng.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn đã phối hợp với HĐND, UBND các cấp tổ chức 140 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 11.200 lượt cử tri tham gia. 

MTTQ cấp xã, thị trấn tổ chức trên 2.300 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 11.600 lượt người tham gia. Thông qua MTTQ huyện, mọi ý kiến của cử tri đều được tiếp thu, tổng hợp và nhận được câu trả lời thỏa đáng từ các ngành chức năng, tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân.

 Song song với đó, công tác giám sát và phản biện xã hội cũng được Ủy ban MTTQ huyện thực hiện đúng quy định; trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 21 cuộc giám sát chuyên đề về các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Phát huy vai trò giám sát nhân dân và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong tổ chức 486 cuộc giám sát, kiến nghị giải quyết 273 vụ việc. Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 515 hạng mục dự án, điều chỉnh trong lĩnh vực đầu tư 121 vụ việc. 

Bà Hoàng Thị Tuyến - thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương cho biết: "Thông qua Ủy ban MTTQ xã, chúng tôi được phản ánh, trình bày các ý kiến, kiến nghị. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, MTTQ xã đã đại diện cho nhân dân tổng hợp ý kiến trình các cấp và tiếp thu các ý kiến giải trình thỏa đáng cho nhân dân về các vấn đề xã hội mà cử tri quan tâm”.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn đã khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, động viên nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. 

Bước sang nhiệm kỳ mới với chủ đề: "Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, chung tay xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh và bền vững”, Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn đã đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. 

Trong đó tập trung vào 5 chương trình hành động để xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. 

Để thực hiện thành công, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy và các cấp ủy Đảng với công tác mặt trận; phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao năng lực, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ở cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Đồng thời, phát động các phong trào, triển khai các cuộc vận động, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, chung tay xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh và bền vững.

Quang Sơn (Trung tâm TT&VH Văn Chấn)

Tags Văn Chấn Mạt trận Tổ quốc Suối Bu Sơn Lương

  •  
Các tin khác

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tối 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2019.

Tại phiên trù bị, các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.

Chiều 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019.

UBND tỉnh gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2019.

Người có uy tín là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Họ cũng là người mạnh dạn góp ý phê bình cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu; là lực lượng phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục