Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/6/2019 | 8:29:04 AM

YênBái - Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2019.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại các địa bàn dân cư, góp phần tạo nên thành công của đại hội đại biểu MTTQ các cấp.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại các địa bàn dân cư, góp phần tạo nên thành công của đại hội đại biểu MTTQ các cấp.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng nên những ngày này, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đang tích cực chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai những nội dung, hoạt động quan trọng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XV MTTQ tỉnh  tiến tới Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại các buổi sinh hoạt chính trị ở các khu dân cư, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nghe cán bộ MTTQ đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò, vị trí của ủy ban MTTQ các cấp trong thực hiện tập hợp, đoàn kết nhân dân; nêu bật những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa ủy ban MTTQ với các tổ chức thành viên... 

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục xem xét những việc đã làm được, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mặt trận trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức Nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân... 

Theo kế hoạch, từ nay đến Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, mỗi địa phương trong tỉnh cũng sẽ tổ chức ít nhất một công trình chào mừng đại hội MTTQ các cấp; lựa chọn các công trình kinh tế, xã hội thiết thực, phù hợp với khả năng thực hiện ở địa bàn dân cư như: xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, sửa chữa đường giao thông trong khu dân cư, dọn vệ sinh môi trường... 

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhận định: "Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các tổ chức thành viên cùng các cơ quan liên quan, sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của MTTQ các cấp cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân sẽ góp phần tạo nên thành công của Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024”. 

Đặc biệt, việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về đại hội được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở sẽ góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. 

Qua đó, động viên nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

Hồng Oanh

Tags Yên Bái MTTQ

  •  
Các tin khác

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tối 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2019.

Tại phiên trù bị, các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.

Chiều 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019.

UBND tỉnh gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2019.

Người có uy tín là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Họ cũng là người mạnh dạn góp ý phê bình cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu; là lực lượng phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục