Yên Bái: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thành công tốt đẹp

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/6/2019 | 8:27:42 AM

YênBái - Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.
Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Trước khi diễn ra đại hội, ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền về đại hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Tại các địa bàn dân cư tập trung và khu vực diễn ra đại hội đều được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ, treo băng zôn, khẩu hiệu thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm cao của nhân dân trong thực hiện nghị quyết đại hội.

 Đối với phần nội dung văn kiện trình tại đại hội được chuẩn bị sát với đề cương hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh. Chủ đề văn kiện đã thể hiện rõ nhiệm vụ của ủy ban MTTQ là tập hợp khối đại đoàn kết và vận động nhân dân thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Nội dung văn kiện đã nêu được kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 về vai trò, chức năng của mặt trận trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; vai trò của mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, vận động nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng; tổ chức hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nổi bật như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Trong phần phương hướng đã tập trung nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ là đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, đã nêu được các giải pháp để tổ chức thực hiện chương trình thống nhất hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Về công tác nhân sự, được thực hiện đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh. Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ cấp huyện có 514 vị; tỷ lệ ngoài đảng chiếm 26,65%; tỷ lệ nữ 30,16%; dân tộc 47,47%; các tôn giáo 6,81%. 

Độ tuổi tham gia ủy ban MTTQ cấp huyện cao nhất sinh năm 1935, ít tuổi nhất sinh năm 1997. Ban thường trực ủy ban MTTQ cấp huyện có 32 người; trong đó, chủ tịch 9 người, phó chủ tịch 13 người, ủy viên thường trực 10 người, nữ chiếm 34,38%, dân tộc 34,38%, tôn giáo không có. 

Trong số 9 huyện, thị, thành phố có 5 huyện cơ cấu đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy giữ chức chủ tịch MTTQ huyện đồng thời làm trưởng ban dân vận cấp huyện.

Những kết quả đạt được từ đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ là tiền đề vững chắc để Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp.

Hồng Oanh

Tags Yên Bái đại hội MTTQ

  •  
Các tin khác

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tối 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2019.

Tại phiên trù bị, các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.

Chiều 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019.

UBND tỉnh gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2019.

Người có uy tín là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Họ cũng là người mạnh dạn góp ý phê bình cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu; là lực lượng phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục