Chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/7/2019 | 7:56:42 AM

YênBái - Thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đều chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh hiệp thương, lựa chọn nội dung xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội theo quy định; hướng dẫn ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện.

Cử tri xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Cử tri xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Từ năm 2014 đến nay, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức 217 đoàn giám sát (cấp tỉnh 21, cấp huyện 115, cấp xã 81); tham gia 658 cuộc giám sát (cấp tỉnh 60, cấp huyện 183, cấp xã 415); ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện hơn 2.400 cuộc giám sát; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát hơn 2.800 dự án đầu tư. 

Nội dung giám sát đều gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: việc huy động và sử dụng các nguồn lực từ nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục pháp luật, tổ chức sinh hoạt, hoạt động cho đoàn viên, thanh niên; tình hình thực hiện các quy định về tài chính công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động; việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... 

Thực hiện công tác giám sát đại biểu dân cử theo quy định của pháp luật thông qua tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thường trực HĐND các cấp thực hiện tiếp xúc cử tri tại hơn 8.700 điểm với hơn 62.000 lượt ý kiến, kiến nghị. 

Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND, các đại biểu đều tiếp xúc với cử tri nơi mình ứng cử để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội, HĐND. Thực hiện công tác giám sát bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 8 cuộc giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 

Những ý kiến phản ánh, phản biện của ủy ban MTTQ các cấp đã được các cơ quan chuyên môn soạn thảo tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, góp phần nâng cao chất lượng các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.... 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đối thoại, phân công các cơ quan giúp việc chuẩn bị các nội dung thực hiện. 

Trong đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ động phối hợp nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc đối thoại những vấn đề nhân dân bức xúc, quan tâm.

Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chủ động phối hợp xây dựng nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất tổ chức và giám sát chặt chẽ việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; góp ý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao...

 Hồng Oanh

Tags Yên Bái giám sát phản biện tiếp xúc cử tri

  •  
Các tin khác

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tối 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2019.

Tại phiên trù bị, các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.

Chiều 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019.

UBND tỉnh gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2019.

Người có uy tín là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Họ cũng là người mạnh dạn góp ý phê bình cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu; là lực lượng phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục