Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Cải cách hành chính
Yên Bái triển khai kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, xã
Cập nhật: Thứ ba, 13/12/2016 | 5:48:14 PM Google Twitter
YBĐT - Việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; biên chế, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện thực hiện theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm bớt đầu mối.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 13/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; biên chế, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện theo hướng tinh gọn về bộ máy, giảm bớt đầu mối, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi ngân sách; đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tránh sự chồng chéo, trùng lặp.

Đối với cấp huyện, đề xuất phương án và lộ trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập sát hợp với thực tiễn và theo quy định. Đối với cấp xã, rà soát việc bố trí, sắp xếp các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; đề xuất phương án bố trí, sắp xếp, quy định số lượng chức vụ, chức danh cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trong thời gian tới.

Đồng thời hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, xác định biên chế, số lượng người làm việc đối với từng cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định; triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các cấp, các ngành thực hiện sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Quá trình sắp xếp phải bảo đảm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn, xáo trộn; sau sắp xếp, kiện toàn hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho đối tượng.

Thanh Ba

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group