Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Cải cách hành chính
Yên Bái: Tinh gọn, hiệu quả nhờ thực hiện Nghị quyết số 39
Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2016 | 10:21:54 AM Google Twitter
YBĐT - Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 1557/QĐ - TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), bộ máy hành chính của tỉnh đã tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.
Cán bộ Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ Yên Bái rà soát đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy các ngành.

Những con số biết nói

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT& DL) là ví dụ. Cách đây 3 năm, ngành có 10 phòng chức năng và 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Với bộ máy như trên, ngành có 29 nhiệm vụ theo đúng các quy định. Tuy nhiên, do cơ chế thị trường, những năm gần đây, hoạt động sự nghiệp có thu của một số đơn vị trong ngành không đảm bảo, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả. Trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn; mô hình hoạt động của một số đơn vị còn bất cập, không phù hợp, tổ chức bộ máy còn cồng kềnh...

Thực hiệp việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định số 1557 của Chính phủ, ngành đã đẩy mạnh sắp xếp lại các đầu mối. Theo đó, năm 2014, đã  tiến hành giải thể Phòng Di sản Văn hóa; năm 2015, giải thể Phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên và Du lịch; đồng thời, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Văn phòng Sở.

Cùng bộ máy văn phòng, năm 2016, ngành đã thành lập Trung tâm Văn hóa và Thông tin trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng; thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp Thể dục - Thể thao và Trung tâm Thể dục - Thể thao; thành lập Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển du lịch trên cơ sở hợp nhất  Ban Quản lý Di tích và Danh thắng và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch. Như vậy, sau 3 năm, tổ chức văn phòng Sở giảm từ 10 còn 8 phòng; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc từ 10 đơn vị, còn 7 đơn vị.

Cùng ngành văn hóa thể thao và du lịch, bộ máy các ngành: nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo... cũng được sắp xếp mạnh. Trong đó, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giảm được 15 đơn vị, gồm: 2/6 phòng chức năng thuộc Sở, 1/8 chi cục, 6/40 phòng trực thuộc chi cục, 6/12 đơn vị sự nghiệp. Cùng sắp xếp bộ máy, ngành đã giảm 122 chỉ tiêu biên chế.

Đối với ngành y tế, sau sắp xếp, kiện toàn đã giảm được 16 đơn vị, trong đó giảm 1 phòng thuộc chi cục; giảm 15/35 đơn vị sự nghiệp. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, qua sắp xếp kiện toàn đã giảm 159 đơn vị, trong đó cấp tỉnh giảm 11 đơn vị, cấp huyện giảm 148 đơn vị; giảm 178 điểm trường, 179 lớp...

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, với nguyên tắc giữ nguyên bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể giữ nguyên đầu mối, chỉ tiến hành điều chỉnh nội bộ đơn vị; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tiến hành rà soát, sắp xếp theo ngành, lĩnh vực, trong 3 năm thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy, Yên Bái đã giảm 231 cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính (cấp tỉnh giảm 73 đơn vị, cấp huyện giảm 158 đơn vị).

Có thể đánh giá, từ việc thực hiện nghiêm việc sắp xếp và kiện toàn bộ máy, không chỉ giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước chi cho việc trả lương, phụ cấp mà  bộ máy hành chính của tỉnh đã từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Cụ thể, qua thu gọn đầu mối quản lý đã tránh sự chồng chéo trong công việc thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và giảm biên chế.

Qua việc sắp xếp, hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành của ngành có nhiều tiến bộ, chất lượng công tác của đội ngũ CBCCVC được nâng lên, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị đối với công việc. Mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả theo tinh thần Quyết định 1557 được hình thành.

Trên cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đã tiến hành xác định xong vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị các khối. Cụ thể, đã hoàn thành sắp xếp, xác định nhiệm vụ, vị trí các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Qua đó, đã xác định tổng số vị trí việc làm trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc là 1.046 vị trí, trong đó: các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe là 230 vị trí; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy là 73 vị trí; mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh là 176 vị trí; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 567 vị trí.

Đối với khối nhà nước, đã xác định tổng số việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính là 2.329 vị trí. Trong đó, có 1.032 vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo quản lý điều hành; 1.008 việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp; 154 vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ; 135 vị trí việc làm thực hiện theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Đưa bộ máy càng tinh gọn, hiệu quả

Sắp xếp, kiện toàn bộ máy là việc làm hết sức cần thiết và nó phù hợp với quy luật phát triển. Tuy nhiên, để làm việc đó, nhất thiết cần có thời gian, phương pháp và lộ trình thực hiện. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan, đơn vị và tinh giản bộ máy với 3 mục tiêu chính là: nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, Yên Bái đang đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp.

Cụ thể, đối với việc sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan, đơn vị sẽ được triển khai đồng bộ, công khai, dân chủ, đảm bảo theo quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đảm bảo phù hợp với đổi mới tổ ­chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Mục tiêu đặt ra là, phải tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và quyết tâm của các cơ quan đơn vị, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm lý của CBCCVC, người lao động. Cùng với đó là việc giải quyết tốt chế độ chính sách đối với CBCCVC sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động…

Đối với tinh giản biên chế, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất trong nhận thức hành động của các cấp, các ngành và mỗi CBCCVC.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, là cơ sở để sắp xếp biên chế hợp lý.

Trong đó, sẽ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, chỉ tuyển dụng số CBCCVC mới không quá 50% số biên chế CBCCVC đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế CBCCVC đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý CBCCVC đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực công. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

Từ kết quả đạt được và giải pháp đồng bộ, quyết tâm cao, năm 2017 và những năm tiếp theo, bộ máy cơ quan hành chính của tỉnh sẽ ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nguyễn Đình

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group