Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Cải cách hành chính
Cần thực hiện tốt chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính
Cập nhật: Thứ tư, 4/1/2017 | 8:12:35 AM Google Twitter
YBĐT - Năm 2016, lần đầu tiên Yên Bái đã tiến hành chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) các ngành, địa phương thực hiện trong năm 2015, qua đó đã nắm được cơ bản tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các ngành, địa phương.
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xác định PAR INDEX năm 2016 tới các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2017 là năm tiếp theo tỉnh sẽ thực hiện chấm điểm xác định chỉ số CCHC các ngành, địa phương thực hiện trong năm 2016. Để công tác này phản nh thực sự chính xác công tác CCHC của các ngành và địa phương, ngay từ cuối năm 2016, ngành nội vụ đã triển khai những hoạt động phục vụ công tác này.

Ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ cho biết: “Việc chấm điểm các ngành, địa phương thực hiện CCHC năm 2015 được thực hiện theo Bộ chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh. Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các địa phương thể hiện trong 8 lĩnh vực gồm: công tác chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Qua đó, các sở, ban, ngành đánh giá qua 31 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần; UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá qua 33 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần. Điểm số đánh giá chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương là kết quả tổng điểm thẩm định báo cáo qua tài liệu kiểm chứng và qua điều tra xã hội học (ĐTXHH), sau đó được Hội đồng họp thẩm định lại”.

Theo đó, thang điểm đánh giá chỉ số CCHC các sở, ban, ngành là 100 điểm, trong đó, điểm tự đánh giá qua tài liệu kiểm chứng là 57 điểm; điểm đánh giá qua ĐTXHH là 43 điểm. Thang điểm đánh giá chỉ số CCHC của UBND các huyện, thị xã, thành phố là 100 điểm, trong đó, điểm tự đánh giá qua tài liệu kiểm chứng là 61 điểm; điểm đánh giá qua ĐTXHH là 39 điểm. Kết quả chấm điểm và ĐTXHH năm 2015 cho thấy, số điểm bình quân của 20 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh là 63,66 điểm.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông đứng đầu bảng với 84,8 điểm; có 6 sở, ban, ngành đạt trên 75 điểm, chiếm tỷ lệ 30%; 9 sở, ban, ngành đạt từ 50 đến dưới 75 điểm, chiếm tỷ lệ 45%; 5 sở, ban, ngành đạt dưới 50 điểm, chiếm tỷ lệ 25%. Đối với 9 huyện, thị xã, thành phố, điểm bình quân là 56,47 điểm, trong đó đơn vị đạt điểm cao nhất là thành phố Yên Bái 74,25 điểm; huyện Trạm Tấu là đơn vị đạt thấp nhất với 40,71 điểm.

Từ điểm số đó, ông Hoàng Quốc Việt đánh giá, công tác CCHC nhìn chung đã được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc, có trách nhiệm trong việc tự chấm điểm và dẫn chứng bằng tài liệu đầy đủ cũng như trong công tác ĐTXHH. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, do đây là lần đầu tiên tổ chức nên còn có những lúng túng trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Qua theo dõi, đánh giá một số ngành, địa phương, việc tổ chức thực hiện CCHC nghiêm túc nhưng khi chứng minh qua tài liệu kiểm chứng để chấm điểm thì không đầy đủ. Bên cạnh đó, một số sở, ban, ngành chưa thực sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên thực hiện một cách chiếu lệ, qua loa, báo cáo tự đánh giá, chấm điểm sơ sài, có cơ quan không gửi báo cáo, làm không theo hướng dẫn và thiếu các tài liệu kiểm chứng...

Để việc chấm điểm đánh giá công tác CCHC các ngành, địa phương ngày càng chính xác hơn, ông Đinh Xuân Cương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay cuối năm 2016, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch xác định PAR INDEX năm 2016 tới các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo đó, với việc xác định Chỉ số PAR INDEX cấp sở và UBND cấp huyện năm 2016 sẽ được thực hiện cơ bản như năm 2015”.

Theo đó, để bảo đảm thời điểm công bố chỉ số vào tháng 6/2017 các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phải nộp báo cáo tự đánh giá chấm điểm gửi về Sở Nội vụ trước ngày 5/3/2017; việc lấy phiếu ĐTXHH sẽ được thực hiện vào khoảng tháng 3 - 4/2017; việc tổng hợp, xử lý số liệu, họp tổ thẩm định để xác định chỉ số CCHC vào tháng 4 - 5/2017. Như vậy, để bảo đảm việc đánh giá thực chất, chính xác, bên cạnh khắc phục một số vấn đề tồn tại của Bộ tiêu chí như: một số điểm còn chung chung khó thẩm định, giảm bớt những tài liệu kiểm chứng qua thực hiện tổng hợp; lựa chọn đối tượng ĐTXHH bảo đảm khách quan...

Đối với các ngành, địa phương cần nắm chắc thời gian kế hoạch để triển khai, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần căn cứ vào chỉ số CCHC vừa qua để chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, có giải pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC năm 2017 và các năm tiếp theo, từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai CCHC của mình, nhất là tập trung vào những lĩnh vực còn yếu.

Một trong những yếu tố quyết định tới kết quả trên đó là thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm đối với công tác CCHC, đặc biệt là việc thực hiện có trách nhiệm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

Bản chất của CCHC là để xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đạt sự hài lòng của người dân và tổ chức. Từ việc công bố công khai chỉ số CCHC chính là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, chính vì vậy, các ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện để làm tốt công tác này, tránh việc làm qua loa, hình thức.

Nguyễn Đình

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group