Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Cập nhật: Thứ ba, 10/1/2017 | 8:20:03 AM Google Twitter
YBĐT - Năm 2016, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tự kiểm tra 63 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành.
Cán bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Sở Tư pháp) rà soát thủ tục hành chính.

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của địa phương, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2016.

Đồng thời, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, trong năm, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 7/12/2015 về triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2014; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 2/3/2016 triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020... để thực hiện.

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII) ban hành nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và bổ sung dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh tạm dừng triển khai thực hiện 4 kế hoạch của UBND về triển khai thi hành các bộ luật.

Để xây dựng và tổ chức thực hiện các VBQPPL của địa phương, tỉnh đã tổ chức tham gia ý kiến vào 33 dự thảo văn bản gồm 10 dự án luật, 2 nghị định, 2 thông tư, 19 dự thảo văn bản của HĐND, UBND tỉnh; đồng thời, thẩm định 61 dự thảo văn bản gồm 20 nghị quyết và 41 quyết định thuộc các lĩnh vực tài chính, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, nội vụ, nông nghiệp, thông tin truyền thông, văn hóa, kế hoạch - đầu tư; giáo dục - đào tạo.

Bên cạnh đó, việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của địa phương tiếp tục được quan tâm qua việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 1/2/2016 về việc công bố Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần đến 31/12/2015.

Đồng thời, thực hiện rà soát thường xuyên các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2016; ban hành quyết định công bố các danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2016.

Qua đó, ngành chuyên môn của tỉnh đã thực hiện rà soát theo chuyên đề 39 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến 30/6/2016, trong đó có 16 nghị quyết (còn hiệu lực 13 văn bản, hết hiệu lực thi hành 3 văn bản); 23 quyết định (còn hiệu lực thi hành 19 văn bản, hết hiệu lực thi hành 4 văn bản); thực hiện rà soát các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh để bảo đảm thực thi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trong năm 2016, việc tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL tại địa phương tiếp tục được quan tâm. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tự kiểm tra 63 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Qua tự kiểm tra cho thấy, các văn bản đều bảo đảm nội dung, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Qua kiểm tra công tác VBQPPL theo thẩm quyền tại thành phố Yên Bái và 4 xã, phường; tại thị xã Nghĩa Lộ và 3 xã, phường, với 110 văn bản được kiểm tra (94 nghị quyết, 16 quyết định).

Đánh cho thấy, các VBQPPL được các địa phương ban hành bảo đảm quy định của pháp luật về nội dung và thẩm quyền ban hành; trong đó, một số văn bản có sai sót căn cứ pháp lý ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đã được đề nghị rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, ngành chuyên môn còn thực hiện kiểm tra 26 VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến, trong đó 22 nghị quyết, 4 quyết định. Qua kiểm tra, đã đề nghị thường trực HĐND cấp huyện rút kinh nghiệm đối với 4 nghị quyết do HĐND cấp huyện ban hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nội dung tiếp tục được tỉnh quan tâm thực hiện.

Cụ thể, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/1/2016 về việc triển khai công tác kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 5/2/2016 rà soát, đánh giá quy định, TTHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 736/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/4/2016 về việc công nhận cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2016 cho cán bộ các ngành và địa phương.

Song song với đó, công tác đánh giá tác động TTHC tiếp tục được quan tâm. Năm 2016, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã thực hiện đánh giá tác động 3 TTHC, đồng thời tham gia ý kiến đối với 4 dự thảo VBQPPL có quy định về TTHC. Đã ban hành 15 quyết định công bố TTHC chuẩn hóa, TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ với 950 TTHC, trong đó có 1 thủ tục mới ban hành, 911 thủ tục được chuẩn hóa, 16 thủ tục sửa đổi, bổ sung, 22 thủ tục bị bãi bỏ.

Việc thực hiện nhập dữ liệu TTHC tiếp tục quan tâm, UBND tỉnh đã công bố tại các quyết định theo quy định và đề nghị Bộ Tư pháp đăng tải công khai dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; thực hiện việc cập nhật TTHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh...

Có thể nhận thấy, từ quan tâm đến cải cách thể chế, trong đó đặc biệt quan tâm chất lượng ban hành VBQPPL, kiểm soát, đánh giá những vấn đề liên quan đến TTHC... là yếu tố quan trọng để công tác CCHC của Yên Bái năm qua nâng lên một bước, góp phần vào những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016.

Nguyễn Đình

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group