Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Cải cách hành chính
Áp dụng đúng chính sách để tinh giản hiệu quả
Cập nhật: Thứ tư, 8/2/2017 | 8:19:50 AM Google Twitter
YBĐT - Tinh giản biên chế, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả là một nội dung của cải cách hành chính (CCHC).
Cán bộ xã Nậm Có (Mù Cang Chải) giải quyết công việc cho người dân.

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), theo lộ trình từ năm 2015 đến năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ tinh giản 4.392 biên chế (3.217 người nghỉ hưu đúng độ tuổi, 1.175 người tinh giản), đạt tỷ lệ 14,5% so với biên chế được giao năm 2015. Như vậy, cùng với số đối tượng nghỉ hưu đúng độ tuổi, số tinh giản biên chế sẽ được áp dụng như nào để bảo đảm đúng quy định, khách quan và công bằng.

Theo Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế quy định thì các trường hợp tinh giản biên chế gồm: CBCCVC trong biên chế và CBCCVC cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương từ ngân sách nhà nước, quỹ lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại các tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

b) Dôi dư do cơ cấu lại CBCCVC theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác.

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn. d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác.

đ) Có 2 năm liên tiếp liền kề tại các thời điểm xét tinh giản biên chế, CBCCVC được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

e) Có 2 năm liên tiếp liền kề tại các thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 1 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp. g) Có 2 năm liên tiếp liền kề tại các thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số nghỉ làm việc là số ngày nghỉ ốm tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, việc tinh giản còn được áp dụng với các trường hợp: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy nhân sự.

Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kiểm sát viên của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giám đốc, phó giám đốc, kế toán  trưởng các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, khi thôi làm đại diện phần vốn nhà nước nhưng không được bố trí vào vị trí công tác mới. Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đối tượng tinh giản biên chế, Nghị định số 108 cũng quy định các trường hợp được tạm hoãn xét tinh giản biên chế như: những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; CBCCVC và người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng; những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các quy định trên sẽ là cơ sở để chúng ta thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, từ đó đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động bộ máy, tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Nguyễn Đình

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group