Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Cải cách hành chính
Văn Yên kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế
Cập nhật: Thứ tư, 22/3/2017 | 3:18:49 PM Google Twitter
YBĐT - Sau khi thực hiện xây dựng, sắp xếp, kiện toàn theo quy định của Chính phủ, đến nay, huyện Văn Yên có 13 phòng chuyên môn trực thuộc UBND và 65 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 27 đầu mối so với năm 2015).
Giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” ở Văn Yên luôn mang lại sự hài lòng cho người dân.

Thời gian qua, huyện Văn Yên đã tích cực triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Quá trình thực hiện tinh giản và cơ cấu lại đội ngũ được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các địa phương. Những cán bộ, công chức (CBCC), viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất được đưa ra khỏi bộ máy nhà nước để tuyển chọn những người có năng lực, trình độ chuyên môn cao hơn bổ sung vào các cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ CBCC, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực.

Sau khi thực hiện xây dựng, sắp xếp, kiện toàn theo quy định của Chính phủ, đến nay, huyện có 13 phòng chuyên môn trực thuộc UBND và 65 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 27 đầu mối so với năm 2015).

Việc quản lý và sử dụng biên chế bảo đảm phù hợp, không có cơ quan, đơn vị nào sử dụng quá số biên chế được giao. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát chi tiết, cụ thể. Qua rà soát, chưa có chức năng nhiệm vụ nào bị chồng chéo, trùng lắp. Trong quá trình hoạt động, các cơ quan, đơn vị đã có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với đặc thù của địa phương.

Ông Lê Văn Trường - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: “Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa phù hợp, huyện tiếp tục nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, sắp xếp lại cho phù hợp và hiệu quả hơn”.

Cụ thể, huyện đề nghị sáp nhập Phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND - UBND huyện, bổ sung chức năng nhiệm vụ về công tác dân tộc cho Văn phòng đảm nhiệm (giảm 1 phòng chuyên môn). Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, giảm 3 đầu mối do sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; bàn giao Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm Y tế huyện...

Đối với đội ngũ CBCC cấp xã thực hiện tăng cường kiêm nhiệm các chức danh; sắp xếp, bố trí tinh giản công chức xã đối với chức danh tư pháp - hộ tịch; tài chính - kế hoạch các xã loại I bố trí 2 công chức; xã loại II, loại III bố trí 1 công chức.

Đối với người hoạt động không chuyên trách đề nghị tăng cường việc kiêm nhiệm và không bố trí một số chức danh không cần thiết để góp phần tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối và tăng hiệu quả công việc. Huyện đã xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.

Ông Nông Xuân Kiên - Chủ tịch UBND xã Ngòi A chia sẻ: UBND xã đã thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ CBCC xã và người dân, kịp thời phát hiện những sai sót, bất cập trong quản lý để có giải pháp xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, việc đề xuất các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và công tác tinh giản biên chế ở cơ sở vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo xã Ngòi A cũng đề nghị nên cắt, giảm chức danh phó các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; thực hiện việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và bổ sung biên chế cho 2 chức danh phó trưởng ban công an và quân sự xã.

Còn Chủ tịch UBND thị trấn Mậu A Phạm Văn Hạ cho biết: “Thị trấn đã thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và mang lại sự hài lòng cho người dân khi đến giao dịch. Các mức thu phí công khai nên không xảy ra khiếu kiện, thắc mắc trong nhân dân. Đối với thị trấn, số lượng CBCC hiện nay là phù hợp song nên để thị trấn 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND và bố trí một cán bộ làm công tác Văn phòng Đảng ủy thị trấn, đồng thời giảm các chức danh phó các tổ chức đoàn thể”.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, đồng chí Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đề nghị, tỉnh cần tiếp tục hướng dẫn điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính để phù hợp với quy định của Nhà nước. Tiếp tục rà soát lại bộ máy để kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước được tổ chức, quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC, viên chức một cách đồng bộ, có hiệu quả, theo lộ trình phù hợp bảo đảm phát huy tốt hiệu quả công việc được giao.

Hà Anh

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group