Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Cải cách hành chính
Đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái
Cập nhật: Thứ tư, 5/4/2017 | 10:20:46 AM Google Twitter
Chiều 4/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức họp Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh để lấy ý kiến hoàn chỉnh đề án, bàn về kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì buổi họp.
Quang cảnh buổi họp

Tham dự buổi họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các thành viên Tổ công tác cây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo Đề án, Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái là tổ chức trực thuộc Văn phòng UBND, là cơ quan hành chính đặc thù vừa có chức năng quản lý Nhà nước, vừa có chức năng thực hiện dịch vụ công. Trung tâm là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa hành chính để thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Trung tâm.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ niêm yết công khai các TTHC; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân, tổ chức liên quan; Hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc; Tiếp nhận hồ sơ, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC cho các cá nhân, tổ chức.

Giám sát, tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức tại Trung tâm theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách TTHC, chính quyền điện tử, tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết TTHC qua Trung tâm…

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái gồm ban lãnh đạo và 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ là Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ.

Về cơ chế hoạt động, Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị bố trí công chức đến thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân theo phương châm: Công khai - Minh bạch - Văn minh - Hiện đại. Trung tâm không thay mặt các cơ quan, đơn vị, tổ chức để giải quyết TTHC.

Việc xử lý, giải quyết TTHC đảm bảo giảm tối đa thời gian so với quy định; tiến tới thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trên môi trường mạng máy tính, giảm sử dụng giấy tờ truyền thống; từng bước giải quyết TTHC theo quy trình “thẩm định - phê duyệt tại chỗ”.

Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm bao gồm TTHC của các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương phù hợp với chức năng hoạt động của Trung tâm và quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc đưa các TTHC vào giải quyết tại Trung tâm trên cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn theo từng giai đoạn và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại buổi họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của Đề án, đồng thời có một số ý kiến tập trung vào các nội dung: cần bổ sung phần so sánh giữa Trung tâm Hành chính công với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để thấy được những ưu điểm nổi bật; cần nêu rõ hơn về nhiệm vụ và vị trí việc làm của Trung tâm và mối liên hệ giữa cán bộ chuyên trách của Trung tâm với cán bộ do các sở, ngành cử đến làm việc; sự phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ban ngành của tỉnh.

Các đại biểu cũng có ý kiến, hiện nay bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của một số sở, ngành đang hoạt động theo đặc thù của các ngành, khi thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh phải di chuyển các thiết bị và phần mềm giải quyết thủ tục của các ngành sẽ gặp khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, hiện nay các cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở một số sở đang thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm, vì vậy khó khăn trong công tác cử cán bộ đến làm việc tại Trung tâm. Do đó cần xem xét để cán bộ chuyên trách của Trung tâm có trách nhiệm tiếp nhận thủ tục hành chính và chuyển đến các sở ngành liên quan để giải quyết.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh nêu rõ: Hiện nay trên cả nước có 12 tỉnh, thành phố đã triển khai mô hình Trung tâm Hành chính công. Trong quá trình thực hiện, các địa phương đã nghiên cứu, rút kinh nghiệm và triển khai xây dựng Trung tâm là nơi tập trung bộ phận một cửa của các cơ quan về một đầu mối, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hỗ trợ cho quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhằm giảm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân và đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành cần phải quán triệt về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh, đây là việc mới và khó nhưng đây cũng là yêu cầu tất yếu trong cải cách hành chính để phát triển kinh tế. Tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính.

Đây là cách làm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, làm thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, tạo chuyển biến trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với doanh nghiệp, công dân, cải thiện nền hành chính, bình đẳng, công khai, minh bạch; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ thực thi nhiệm vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; giải quyết thủ tục công trực tuyến…

Trong quá trình thực hiện sẽ gặp một số khó khăn nhất định vì vậy cần có quyết tâm chính trị rất cao của người đứng đầu của các ngành; Do áp lực công việc rất lớn nên việc cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cần phải có trình độ, năng lực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án. Đối với Sở Nội vụ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia của các ngành chỉnh sửa hoàn chỉnh Đề án vào ngày 10/4 để Ban Chỉ đạo trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến; Dự kiến trong tháng 4 hoàn thành việc xin ý kiến Ban Thường vụ, tháng 5 xin ý kiến Bộ Nội vụ và trình HĐND xem xét, thông qua Đề án và UBND và quyết định phê duyệt Đề án.

Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát các thủ tục hành chính của cơ quan hiện nay đang thực hiện sau đó lựa chọn, đề xuất để đưa vào Trung tâm Hành chính công thực hiện; dự kiến các thủ tục hành chính có thể ủy quyền giải quyết tại chỗ.

Giao cho Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ làm công văn trình UBND tỉnh chỉ đạo các ngành hướng dẫn rà soát đưa các thủ tục hành chính về Trung tâm trước ngày 20/4/2017; Sở Nội vụ và Sở Tư pháp chủ trì xây dựng đề xuất kế hoạch hướng dẫn các cơ quan rà soát các bước thời gian, quy trình của từng bước của từng thủ tục hành chính.

Về bộ máy của Trung tâm Hành chính công tỉnh, đối với bộ phận chuyên trách giao cho Sở Nội vụ dự kiến bộ máy cán bộ làm việc tại Trung tâm để tham mưu cho tỉnh trên cơ sở không tăng biên chế của tỉnh và dự kiến bộ máy lãnh đạo của Trung tâm báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho chủ trương về nhân sự.

Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ ở các cơ quan được trưng tập sang Trung tâm Hành chính công đi thực tế để học hỏi kinh nghiệm; chủ trì xây dựng dự thảo quy chế làm việc và quy chế phối hợp của Trung tâm với các cơ quan liên quan thời gian hoàn thành trong tháng 5, bên cạnh đó xây dựng dự thảo cơ chế chính sách ưu đãi đối với cán bộ trưng tập để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy.

Đối với bộ máy cán bộ của các cơ quan cử đến Trung tâm làm việc các cơ quan phải lựa chọn cán bộ yêu cầu từ phó phòng trở lên và có năng lực trình độ, về nguyên tắc quản lý là cộng quản đồng thời cần nghiên cứu có cơ chế khuyến khích động viên cho cán bộ; về số lượng cán bộ trưng tập từ 01 - 03 người, tùy thuộc vào các sở, ngành có nhiều hay ít lĩnh vực quản lý, tùy thuộc vào số lượng thủ tục hành chính giao dịch và tần suất giao dịch. Giao cho Sở Nội vụ hoàn thành trong tháng 6 để khi Đề án được phê duyệt đảm bảo cho Trung tâm đi vào hoạt động.

Về trụ sở làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái dự kiến được bố trí tại tầng 1 - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Về phần mềm, giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng phương án triển khai xây dựng hệ thống phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm Hành chính công để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét

(Theo CTTĐT tỉnh )

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group