Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Cải cách hành chính
Hoạt động thông suốt, hiệu quả
Cập nhật: Thứ sáu, 28/4/2017 | 6:43:57 AM Google Twitter
YBĐT - Cải cách thủ tục hành chính đã cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa UBND huyện với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, thu hút sự quan tâm của nhân dân đến các công việc của Nhà nước và hoạt động của nền hành chính.

Ông Trần Văn Lịch - Trưởng phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các ngành, các cấp, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện ngày càng đạt hiệu quả cao.

Đến nay, nhìn chung tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục kiện toàn và thực hiện phân cấp đồng bộ, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh gọn qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã đi vào nề nếp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao. Ngoài ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động quản lý hành chính- ông Lịch cho biết.

Qua quá trình thực hiện CCHC, huyện đã có nhiều nỗ lực triển khai đồng bộ trên tất cả lĩnh vực. Cụ thể, về cải cách thể chế, UBND huyện đã xây dựng một chương trình cụ thể nhằm cập nhật các quy định của trung ương và xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn. Hầu hết, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND ban hành có nội dung bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và thực tiễn.

Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện nay, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn huyện đang sử dụng bộ TTHC do UBND tỉnh ban hành. Mặt khác, UBND huyện, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt việc niêm yết công khai, cụ thể tại trụ sở. Ngoài ra, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện bộ TTHC cấp huyện, công khai bộ thủ tục cấp xã, quy trình giải quyết đối với từng nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng chuyên môn.

Cùng với đó, cải cách tổ chức bộ máy và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được huyện quan tâm thực hiện. Năm 2016, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã  tiếp nhận và ban hành 9.232 văn bản (3.217 văn bản đến, 6.015 văn bản đi).

Số TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông: cấp 86 giấy phép đăng ký kinh doanh, 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 30 giấy phép xây dựng, thay đổi, cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc cho 15 trường hợp, chứng thực 1.784 việc, 3.840 bản sao, giải quyết 271 hồ sơ chính sách xã hội, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng quy định đạt cao.

Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được huyện quan tâm chỉ đạo. Năm 2016, nâng lương đối với 676 cán bộ, công chức, viên chức, cho hưởng thâm niên nghề 535 viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức 1.090 viên chức. Đồng thời, triển khai chính sách tinh giản biên chế theo quy định của trung ương và của tỉnh, năm 2016, huyện tinh giản 9 công chức, viên chức.

Song song với đó, thực hiện cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; huyện đang áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý hành chính.

Ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước được tăng cường qua việc sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý văn bản đối với 13 cơ quan chuyên môn, 6 đơn vị sự nghiệp, 14 xã, thị trấn; hệ thống theo dõi, giám sát của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kết nối Internet, thư điện tử, mạng nội bộ phục vụ việc trao đổi, cập nhật thông tin, giải quyết công việc được tiện lợi, nhanh chóng.

Ông Vũ Tiến Đức - Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải khẳng định: “Đầu tiên, huyện tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC thống nhất, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Kế đến, thực hiện CCHC đồng bộ với tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò của hệ thống chính trị, tăng cường nguồn lực cả về nhân lực và tài chính cho CCHC. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền theo những mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền về CCHC phù hợp”.

Trần Minh

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group